Local העיר שלי
רכב חסד גרעין עכו
דרוש רכב חסד חדש
צילום: דוברות

'רכב של חסד'

בגרעין התורני אומץ עכו יצאו בגיוס המונים לצורך רכישת 'רכב חסד' שישמש את מרכז החסד העירוני בעיר

בגרעין התורני אומץ עכו יצאו השבוע במבצע גיוס המונים לרכישת 'רכב של חסד' – רכב חלוקה ואיסוף עבור מרכז החסד העירוני בעכו אותו מפעיל הארגון.

מרכז החסד הוא מרכז סיוע לנזקקים עבור תושבי עכו, המופעל כולו על ידי מתנדבים. במסגרת פעילות המרכז מדי שבוע מחולקות כ-400 חבילות מזון למשפחות ולבודדים; בימי הלימודים מחולקים בכל יום מעל 500 כריכים לילדים נזקקים ב-12 בתי ספר בעיר; לפני ראש השנה ופסח מתקיימים מבצעי חלוקת מזון עירוניים בהשתתפות חיילים, תלמידים ועשרות מתנדבים ובהם מחולקים מעל 900 חבילות מזון. בראש המרכז עומד כבר שנים תושב העיר דודו עבדי שאף קיבל את אות 'יקיר העיר' על פעילותו ההתנדבותית המסורה במרכז החסד.

לדברי מנכ"ל גרעין אומץ שלמה קליין, לאחר שהרכב הקודם ששימש במשך שנים את מתנדבי המרכז שבק חיים, יצא הגרעין לגיוס המונים אינטרנטי במטרה לנסות ולגייס את 120,000 שקלהחסרים לרכישת הרכב החדש. "רכישת הרכב היא חיונית לפעילות המרכז", מסביר קליין, "בין היתר, הרכב משמש לחלוקת חבילות המזון לנכים, קשישים ובעלי מוגבלויות פיזיות ונפשיות שאינם ניידים וזקוקים להובלת חבילות המזון לביתם; לחלוקת כריכים יומית בבתי ספר ברחבי העיר לילדים ממשפחות נזקקות; לאיסוף מזון ממוקדי החלוקה, שדות ועסקים מקומיים המשתפים פעולה ותומכים בפעילות מרכז החסד ועוד. מכיוון שפעילות המרכז מבוססת כולה על ידי מתנדבים – הרכב הוא אחד הגורמים החיוניים ביותר לפעילות שוטפת של המרכז ואנו מבקשים את תמיכתכם. עזרו לנו לעזור לאלו הזקוקים בעזרה".