Local פוליטיקה מקומית
שמעון לנקרי פורמט חדש
שמוען לנקרי, יותר שירותים
צילום: דרור כץ

אושר תקציב עיריית עכו לשנת 2018: 424.5 מיליון שקל

128.12 מיליון שקל, המהווים 30 אחוז מתקציב העירייה, יושקעו בחינוך ו-65 מיליון שקל ברווחה

מליאת מועצת העיר עכו אישרה בשבוע שעבר פה אחד את תקציב העירייה לשנת 2018: 424.5 מיליון שקל. מדובר בגידול משמעותי של 35.7 מיליון שקל לעומת התקציב בשנה שעברה.

מעיון בספר התקציב עולה, כי 128.12 מיליון שקל, המהווים 30 אחוז מתקציב העירייה, יושקעו בחינוך. תקציב החינוך גדל ביותר מעשרה מיליון שקל לעומת התקציב בשנה שעברה. כמו כן, 65 מיליון שקל הוקצו לתחום הרווחה בעיר. גם בסעיף זה נרשם גידול של חמישה מיליון ₪ לעומת התקציב אשתקד.

ראש העירייה, שמעון לנקרי, אמר, כי לפני כעשור עמד תקציב העירייה על כ-180 מיליון שקל, והיום התקציב הוא כמעט 425 מיליון שקל, כך שהוא מאפשר לתת לתושבים יותר שירותים.

"התקציב משקף את הגידול בחינוך ואנו בין הרשויות שמשקיעות את הסכום הגבוה פר תלמיד בתחום זה וההישגים מדברים בעד עצמם", הוסיף לנקרי, "כמו כן, יש גידול בתחזוקה השוטפת של העיר".

לנקרי התייחס לחתימת העירייה על הסכם הגג ואמר, כי הוא יביא להמשך התפתחותה של העיר על ידי תנופת בנייה שלא נראתה כמותה בשנים האחרונות, הקמת אזורי תעסוקה חדשים, פארקים ומוסדות ציבור.

עוד אמר לנקרי, כי בימים אלה מושלם ההליך ליציאה למכרז לביצוע שדרוג האודיטוריום העירוני. "לצד ההשקעות הפיזיות בפיתוח העיר נמשיך בפעולות לשיפור איכות החיים ורווחת התושבים, תוך הקפדה על ייעול המערכת העירונית", הוסיף לנקרי.