Local העיר שלי
כנס מצבי חירום
עובדי עירייה בכנס
צילום: עיריית עכו

צוותי טיפול של עיריית עכו השתתפו בהשתלמות מוכנות לחירום

במהלך ההכשרה הציגה מפקחת מחוזית בתחום החירום במשרד הרווחה את מערך החירום של המשרד ומנהל אגף הבטחון, הפיקוח והחירום של העירייה הציג את מערך החירום העירוני

צוותי חירום של עיריית עכו השתתפו לאחרונה בהשתלמות מוכנות לחירום שנערכה במרכז איי-קאט בעיר. ביום ההכשרה השתתפו כ-60 עובדים, ביניהם ראש מינהל הרווחה עדי מקל, עובדים סוציאליים ורכזים של המינהל לשירותים חברתיים, מנהלת השירות הפסיכולוגי ופסיכולוגים, נציגי עמותות אנו"ש, ושיראל עזרן מנהלת התוכנית הלאומית למניעת אובדנות.

ראש העירייה שמעון לנקרי אמר, כי העירייה פועלת כל הזמן לשיפור המוכנות לחירום ומשקיעה משאבים ומאמצים רבים בימי הכשרה של צוותי החירום העירוניים.

במהלך ההכשרה הציגה מפקחת מחוזית בתחום החירום במשרד הרווחה, צילה אלקלעי את מערך החירום של המשרד. כמו כן, מנהל אגף הבטחון, הפיקוח והחירום של העירייה, איתן שליו הציג את מערך החירום העירוני.

יום ההכשרה התקיים בחסות משרד הרווחה והמינהל לשירותים חברתיים של עירית עכו.