Local העיר שלי
אמנת שירות
ישיבה בנושא אמנת שירות ברעננה
צילום: דוברות עיריית עכו

עיריית עכו החלה בגיבוש אמנת שירות

אמנת השירות הינה כתב התחייבות ותיאום ציפיות בין העירייה - נותנת השירות לבין התושבים. האמנה מתבססת על הגדרת סל שירותים הכולל את השירותים העיקריים הניתנים על ידי העירייה

עיריית עכו החלה השבוע בגיבוש אמנת שירות במטרה לשפר את איכות השירות הניתן לתושבי העיר.

תהליך גיבוש האמנה יצא השבוע לדרך בישיבת התנעה שקיים ראש העיר שמעון לנקרי עם מנכ"ל העירייה אוהד שגב ואשר כללה את מנהלי אגפי ומחלקות העירייה השונים. בישיבה הציגו היועצים הארגוניים רן שטוק ונדב כהן את אופן תהליך גיבוש אמנת השירות, על פי מדיניות ראש העיר והנהלת העירייה.

לנקרי ציין, כי השנה הוכרזה כשנת שירות ועובדי העירייה נכנסים למהלך לימודי ויישומי של האמנה.

מנכ"ל העירייה עמד בדבריו על חיוניותה של אמנת השירות למתן שירות מיטבי לתושב. אמנת השירות הינה כתב התחייבות ותיאום ציפיות בין העירייה - נותנת השירות לבין התושבים. האמנה מתבססת על הגדרת סל שירותים הכולל את השירותים העיקריים הניתנים על ידי העירייה, כך שלכל שירות ייקבעו רמות שירות כמותיות וכלים למעקב ובקרה לצורך שיפור השירות.

בהתאם לאמנה שתגובש על ידי צוותי העירייה תינתן לתושבי העיר התחייבות לאופן המענה וזמן המענה לפניות התושבים בתחומים שונים.

"אין ספק שאמנת השירות היא כלי ניהולי לצורך קידום ושיפור השירות", אמר לנקרי, "ואנו נמשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותנו כדי להעניק שירות איכותי לתושב, תוך שיפור מתמיד".