Local חדשות
beitberl
ד"ר אבי ביצור, בלתי נתפס
צילום: יח"ץ

75% מתושבי מדינת ישראל לא ירגישו בטוחים במתקפת טילים

כך עולה מסקר שערכה רשות החירום הלאומית לקראת שבוע החירום הלאומי שצוין לאחרונה, ד"ר אבי ביצור ראש המגמה לביטחון והגנת העורף במכללה האקדמית בית ברל: "והייתם לעם קשה עורף-זו לא סתם מנטרה מספר שמות בתנ"ך, זה ציווי לאומי"

מערכת הביטחון ערכה לאחרונה את שבוע החירום הלאומי שנועד לתרגל את העורף הישראלי במלחמה כוללת. התרחיש שתורגל הוא מלחמה מול חיזבאללה וחמאס ונפילת עשרות אלפי רקטות בעורף הישראלי ופינוי עשרות אלפי תושבים מעוטף עזה ומקור העימות בצפון.

תא"ל (מיל') בצלאל טרייבר, ראש רשות החירום הלאומי במשרד הביטחון: "מהותו של שבוע החירום הלאומי הוא בדיקה, בחינה ושיתוף בין כלל גורמי החירום והמשק האזרחי למוכנות לתרחישים אפשריים שאנחנו צופים".

מסקר שערכה הרשות לחירום לאומי (רח"ל) לקראת שבוע החירום הלאומי עלה כי במקרה של מתקפת טילים מאסיבית: רק 14% מהאזרחים ירצו להתפנות מבתיהם, 67% לא ילכו לעבודה, 25% בלבד ירגישו בטוח (תושבי הדרום ירגישו בטוחים יותר מתושבי הצפון) 9% מההורים ישלחו את הילדים למוסדות החינוך, 92% מהציבור סבורים כי הם יודעים מה צריך לעשות במידה סבירה עד רבה, 54% מהציבור מבקש לקבל עדכונים חיוניים דרך הוואטסאפ.

"זה בלתי נתפס שכמעט 10 שנים לאחר מלחמת לבנון השנייה ושנתיים לאחר מבצע צוק איתן ועדיין העורף אינו מוכן לחירום וחש לא בטוח" אומר ד"ר אבי ביצור, ראש המגמה לביטחון והגנת העורף, מהפקולטה לתרבות וחברה במכללה האקדמית בית ברל.

"גם בסקר שנערך בקרב הקב"טים לקראת כנס חינוך להיערכות חירום- צורך השעה בישראל שנערך במכללה עלה ש 35% מהקב"טים ברשויות המקומיות טוענים כי הרשות בה הם משרתים אינה מוכנה למצב חירום 70% טוענים כי התנהלות השלטון המרכזי בטיפול בהערכות העורף לחירום טעונה שיפור" מוסיף ביצור.

אי מוכנות העורף לחירום הוא אחת הסיבות לכך שלפני 6 שנים נפתחה המגמה ללימודי ביטחון והגנת העורף במכללה האקדמית בית ברל. המגמה מיועדת הן לחינוך, הכנת ובניית התשתית בקרב כל הקהל הישראלי, הן להכרת מורכבותו של תחום הביטחון הלאומי והן לבחינת השפעותיו של תחום דומיננטי זה על התפתחותה ועיצובה של החברה הישראלית.

הגישה המנחה את לימודי ההתמחות רואה בחינוך החברה הישראלית על כל מגזריה ובביטחון הלאומי מכלול נרחב של תחומים המשפיעים על איתנותה של החברה. מכאן שביטחון לאומי אינו ממוקד רק בביטחון הפיזי עליו מופקד הצבא אלא גם בתחומים נוספים המאפשרים לחברה להתמודד עם כלל האתגרים הניצבים בפניה. במוקד התוכנית נמצאת התמודדות עם מורכבותן של הסוגיות הנגזרות מריבוי הממשקים של החברה הישראלית עם המרכיבים המשפיעים על ביטחונה הלאומי.

המגמה ללימודי ביטחון והגנת העורף במסגרת הפקולטה לחברה ולתרבות בוחנת את תחום הביטחון הלאומי על מורכבותו בחברה הישראלית ומיועדת להרחיב ולבחון את הידע על אודות תפקידיהם של הצבא, שירותי החירום וההתגוננות האזרחית והממשלתית בעורף (שהפך לחזית) והשפעתם על חיינו בשגרה ובזמני חירום בתחומים השונים.

התכנית ללימודי ביטחון והגנת העורף שמה דגש על התכוננות בימים כתיקונם לאפשרות משברים כמו אלה בהם חזינו במלחמת לבנון השנייה ובמערכה של "עופרת יצוקה" ומשברים עתידיים אפשריים.

התכנית מכשירה ומכינה את מחנכי, מורי, מנהיגי ומעצבי דעת הקהל בציבור הישראלי להתמודדות עם משברים ומצבי אסון גם אקלימי וגאוגרפי ומקנה לבוגרים את היכולת להכשיר ולבנות את החוסן והיציבות שלהם נזקקת כל כך החברה הישראלית. חברה חסינה ועמידה נבנית דרך מחנכיה ומוריה ואלו המוכשרים והמוכנים לכל מצב חירום ולכך נועדה מגמה מיוחדת זאת לממש את הקריאה בתחילת המאמר "והייתם לעם קשה עורף", במובן החיובי של המילה.