Local חדשות
חוף החשמל באילת בפורמט חדש
חוף החשמל באילת
צילום: מאיר סיסו עיריית אילת

שיפור במצב ניקיון החופים

על פי מדד חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה לסוף חודש יוני 51.5% מהחופים נקיים. מדובר על שיפור משמעותי מהמדד הקודם, אז 38% בלבד נמצאו נקיים עד נקיים מאוד

ממדד "חוף נקי" (לתאריכים 27-15 ביוני) של המשרד להגנת הסביבה עולה כי 51.5% מהחופים נמצאו נקיים עד נקיים מאוד, בעוד ש-17% מהחופים נמצאו מלוכלכים או מלוכלכים מאוד.

הרשויות החופיות המלוכלכות ביותר הן גן רווה, טירת הכרמל ואילת ואילו הרשויות החופיות הנקיות ביותר במדד הן בת ים, תל אביב וחוף השרון.

החופים הנקיים ביותר בישראל הם: קריית חיים, דור, מעיין צבי, געש, הרצליה דרום, חוף הצוק, תל ברוך, בת ים, גן לאומי שפך נחל שורק, פלמחים וניצנים אשדוד דרום. החופים המלוכלכים ביותר הם: גן רווה וחוף הנסיכה באילת.

מדד "חוף נקי" מתפרסם אחת לשבועיים במסגרת תוכנית "חוף נקי" של המשרד להגנת הסביבה, במסגרתו נשלחים מפקחי המשרד לבדוק 66 רצועות חוף לא מוכרזות ובודקים את נקיונן. תכנית "חוף נקי" היא יוזמה ייחודית של המשרד להגנת הסביבה, שמטרתה למזער את מפגע הפסולת הימית בישראל ולהביא לניקיונם של החופים והים בהתאם למחויבות הבינלאומית, לטובת הסביבה והציבור בישראל. התכנית בנויה מששה עמודי תווך המשולבים זה בזה – ניקוי; אכיפה; הסברה, חינוך ופרסום; ניטור פסולת ימית; הפחתה במקור.
יש לציין, כי האחריות לנקיון החופים הנבדקים היא בידי הרשויות המקומיות.