Local טורים ודעות
רימון לוי
לוי. לא לחטוא בחקיקה מיותרת
צילום: ליאור דיין

"הצעת חוק ה'צנזורה' באינטרנט מסוכנת"

כך אמר נשיא איגוד האינטרנט רימון לוי עם פתיחת כנס אינטרנט 2008: עוד הוסיף לוי כי הצנזורה תפגע בחופש הפרט והעיסוק, בביצועי האינטרנט ותעלה כסף רב למשק

עם פתיחתו הבוקר של כנס "אינטרנט 2008", בכפר המכביה ברמת גן, קרא רימון לוי, נשיא איגוד האינטרנט הישראלי, לממשלת ישראל שלא "לחטוא בחקיקה מיותרת", כשהוא מתייחס למהלכים שזכו בציבור לשם "חוק הצנזורה לאינטרנט". "האיגוד מביע דאגה ממספר יוזמות חקיקה מיותרות, המכוונות להשיג שליטה ובקרה על ידי גורם יחיד, בניגוד לאופי המבוזר של האינטרנט", אמר לוי. "בעוד שאין ספק שהחוקים הקיימים חלים גם על התנהגות באינטרנט, יש להיזהר מחקיקה ספציפית, המגבילה, באינטרנט בלבד, שימושים שבקונטקסט אחר הם חוקיים ומקובלים".

שנת 2007 שפעה יוזמות חקיקה בתחום האינטרנט, שחלקן הושלמו וחלקן בתהליכים שונים של טיפול בכנסת, אמר לוי. איגוד האינטרנט פעל ופועל מול הכנסת וגורמים מקצועיים במשרדי ממשלה למתן חוות דעת והצעות שיפור, תוך הגנה על אינטרס הציבור בשמירה על האופי הפתוח של האינטרנט ומניעת הצבת חסמי גישה מלאכותיים. האינטרנט תפס מקום משמעותי בחיי רבים אודות להתפתחות המבוססת על סטנדרטים פתוחים והסכמה מרצון של כל המעורבים: ממשלות, סקטור עסקי, חברה אזרחית וציבור המשתמשים. לדברי לוי, אם מתגלה כשל בחקיקה קיימת, יש למצוא דרך לתקנו באופן כללי וגנרי, ולא בהקשר לטכנולוגיה ספציפית. "רק כאשר אין שום דרך אחרת, אז יש לנקוט בתהליך של חקיקה ספציפית".

בנושא הגנה על קטינים מפני פגיעה, שותף איגוד האינטרנט למטרה חשובה זו, ופועל מזה שנים להגברת המודעות לשימוש נבון, ובמתן כלים להורים וילדים איך להשתמש באינטרנט לצרכי לימוד, חקר ובידור. "יש עוד הרבה מה לעשות, והאיגוד קורא לממשלת ישראל לאמץ תכנית דומה לזו של מדינות האיחוד האירופי. תכנית האיחוד האירופי מפורטת ומגוונת, אך אינה כוללת חקיקה מיותרת. הצעת החוק הנמצאת על שולחן הכנסת לא רק שלא תשיג את המטרה, לדעתנו היא תזיק לאותה מטרה. בנוסף, הנזק הוא ודאי, בעלויות למשק הישראלי, פגיעה בביצועים באינטרנט, פגיעה בחופש הפרט ובחופש העיסוק. הצעת החוק מסוכנת, כי היא כופה על אזרחים סינון תכנים מבלי שהאזרח הסכים לכך, ונותנת בידי שר התקשורת סמכות להתערב בתכנים שיסוננו ובשיטת הסינון".