Local חדשות
גן חלופי בחלץ
הגן החלופי
צילום: דוברות מוא"ז חוף אשקלון

בעקבות הצתת גן הילדים בחלץ הוקם במוא"ז חוף אשקלון צוות חירום

בחשיבה משותפת עם ההורים הוחלט כי הצוות החינוכי שילווה את הגן הינו הצוות הקבוע שיתוגבר ע"י אנשי מקצוע נוספים. כמו כן נקבע גן חלופי בעל צביון דומה ויכולת קליטה של כל הילדים

בעקבות הצתת הגן במושב חלץ, החל משעות הבוקר אתמול (שלישי, 1.10.13) הוקם צוות חירום מטעם המועצה האזורית חוף אשקלון שמלווה את ילדי הגן, ההורים וצוות ההוראה ומורכב ממנהלת אגף החינוך, מנהלת מדור גני ילדים, השירות הפסיכולוגי החינוכי, אגף הרווחה, הפיקוח, יועצת הגן ומרכז חוסן המועצתי.

הצוות המקצועי נפגש למספר ישיבות ביום ונותן מענה הן לאוכלוסיית הילדים והן לאוכלוסיית ההורים והצוות החינוכי.

אמש נפגש הצוות עם ההורים לסדנת תמיכה ומתן ייעוץ וכלים להתמודדות הילדים עם הטראומה, מתן אפשרות להביע רגשות ותחושות וכן מציאת פתרונות מעשיים לימים הקרובים.

בחשיבה משותפת עם ההורים הוחלט כי הצוות החינוכי שילווה את הגן הינו הצוות הקבוע שיתוגבר ע"י אנשי מקצוע נוספים, נקבע גן חלופי בעל צביון דומה ויכולת קליטה של כל הילדים במטרה לאפשר לילדים להביע רגשות ולעבד את החוויה במקביל לחזרה לשגרה וסדר יום תקין מהר ככל שניתן.

הגן במושב חלץ נכנס להליך אינטנסיבי של שיפוץ וישנה כוונה להפוך את הילדים לשותפים בחידוש ושיפוץ הגן ע"י תכנית הדרגתית ויצירתית שתאפשר לילדים להכיל את המעבר לצמיחה.

מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי במועצה, אלי דויטש: "אין ספק שהרתמות כל הגופים המקצועיים במועצה נרתמו וממשיכים לתת כתף בעיבוד התהליכים, חיזוק הכוחות הקיימים אצל הילדים, ההורים והצוות החינוכי לטובת הבריאות הרגשית והחינוכית שלהם".

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון: "אנו נוקטים מאמצים רבים על מנת לאפשר לילדים לחזור לסדר יום ושגרה רגועה ובטוחה".