Local העיר שלי
חגיגית חנכוה בווידאו חוף אשקלון-ארהב
תלמידי ניצן ותלמידי פניקס חוגגים חנוכה בשיחת וידאו
צילום: עדי שחם

הדלקת נרות חנוכה בסקייפ

כיתה ה' מבית הספר ניצן בקיבוץ ניצנים וכיתה ה' בבית הספר חי שבפיניקס ארה"ב, ציינו יחדיו את חג החנוכה באמצעות שיחת וידאו משותפת דרך רשת האינטרנט.

'שותפות ביחד' של המועצה האזורית חוף אשקלון-קריית מלאכי' נערך טקס הדלקת חנוכייה משותפת עם תושבי פיניקס בארה"ב באמצעות שיחת וידאו.

כיתה ה' מבית הספר ניצן בקיבוץ ניצנים וכיתה ה' בבית הספר חי שבפיניקס ארה"ב, ציינו יחדיו את חג החנוכה באמצעות שיחת וידאו משותפת דרך רשת האינטרנט.

המפגש החל בהיכרות בין התלמידים ובחילופי מידע על הכיתה ועל בית הספר. לאחר מכן חלקו התלמידים משני עברי האוקיינוס את המשמעות של חג החנוכה בעבורם ואת המנהגים המשפחתיים הנהוגים בביתם ובקהילתם. "המשותף לנו ולהם הוא שכולנו חלק מהעם היהודי, לא משנה איפה אנחנו חיים", אמר אחד התלמידים.

הכיתות הדליקו יחד את נרות החנוכה, ב'שידור חי' באמצעות שיחת וידאו. לאחר שיח כיתתי פורה, התלמידים הקדישו כל נר לציפיות ולתקוות שלהם מתכנית 'שותפות בתי ספר' השייכת לקהילות חוף אשקלון- קריית מלאכי ופיניקס.

השנה, תכנית המפגשים של השותפות תהיה ברוח החגים היהודיים, ובהמשך צפויה היכרות אישית בין התלמידים, סדר ט"ו בשבט משותף, משלוחי מנות וברכות לפורים ועוד רגעי שותפות וחיבור בהובלת המורים מירי קציר (בית ספר ניצן) ומשה בלקיטני ואריאלה בן-דור (בית ספר חי).