Local חדשות
נחל שקמה ממעוף הציפור בסערה 14.12.13
נחל שקמה ממעוף ציפור
צילום: זיו וולק

חופי הרחצה ניצנים וזיקים סגורים בשל נזקי הסופה

נחל שקמה שגלש בעצמה אדירה הביא לחסימת הגישה לחוף זיקים. במקום חוטי חשמל צפים במים וסחף. בחוף ניצנים נסחף כביש הגישה לחוף על ידי יובל של נחל אבטח

הסערה שפקדה בסוף השבוע את מדינת ישראל ובכלל זה את המועצה האזורית חוף אשקלון, גרמה לנזקים משמעותיים בתשתיות נרחבות ביישובים ובכבישים ובעיקר בחופי הים- ניצנים וזיקים. בעקבות הנזקים לתשתיות חל איסור כניסה לחופי הרחצה הסכנה גדולה ויש להימנע מהגעה לאזור.

בחוף זיקים- נחל שקמה גלש בעצמה אדירה ופגע בחלק הצפוני של המסעדה, נחסמה הגישה לחוף לאור סכנת חיים - חוטי חשמל צפים במים, סחף ושקיעת רכבים.
בחוף ניצנים- כביש הגישה לחוף נסחף ע"י יובל של נחל אבטח ונגרמו נזקים גדולים לתשתיות.

אין לגעת בחוטי חשמל ובעמודי חשמל שקרסו, אין להיכנס לשטחים בוציים בשל סכנת שקיעה וחל איסור לחצות ואדיות ונחלים שיש בהם זרימה בשל סכנת טביעה.

במהלך ימי הסופה נערכה המועצה לסייע לתושבים ביישובים ובבתים פרטיים ע"י מכונות שאיבה, גיזום ופינוי עצים, מחפרונים ועוד. במוסדות החינוך הופעל צוות חירום המתכנס כל יום עם צוותים מקצועיים ונותן מענה מיידי לכלל הליקויים. ככלל , מערכת החינוך פועלת כסדרה .
כביש מס' 4 בין נתיב העשרה לקיבוץ זיקים נפתח לתנועה.

מוקד המועצה האזורית חוף אשקלון פעיל 24 שעות ביממה- 5106*.