Local חדשות
באר גנים
היישוב החדש למפוני גוש קטיף- באר גנים
צילום: דיתי הורביץ- ארד

45 מלש"ח אושרו לטובת מפוני גוש קטיף ביישובי מוא"ז חוף אשקלון

ראש המועצה: "התקציבים מיועדים לטובת פיתוח, השקעה בתשתיות ומבני ציבור והמשך תנופת היישובים"

45 מיליון שקל יחולקו בין יישובי המועצה האזורית חוף אשקלון, בהם מתגוררים מפוני גוש קטיף (באר גנים, ניצן, בת הדר, מבקיעים ותלמי יפה). ייעודו של התקציב פיתוח היישוב והשקעה בתשתיות, כגון: הקמת מוסדות ציבור, פיתוח שטחי ציבור, מתקנים ועוד, על פי תכנית עבודה שנקבעה בהתאם לצרכי היישוב.

כך, למשל, ליישוב החדש באר גנים אושר תקציב על סך 25,950,000 שקל עבור השלמת 5 בתי-כנסת, מועדון, פיתוח 9 מבני ציבור, הקמת אולם ספורט ועוד. ליישוב ניצן אושר סכום של 14,700,000 שקל עבור כביש גישה למוסדות ציבור, הקמת מגרש ספורט, 4 דונם של שטחי ציבור פתוחים ועוד.

במועצה אזורית חוף אשקלון אומרים כי, "אישור זה מהווה סיומה של עבודה מאומצת של אנשי מטה המועצה האזורית חוף אשקלון יחד עם נציגי מנהלת תנופה ומשרד השיכון שפעלו במשותף על מנת להשקיע בפיתוח היישובים ולהצעידם קדימה".

ראש המועצה, יאיר פרג'ון: "שיתוף הפעולה שנוצר בין משרד השיכון, מנהלת תנופה, קק"ל והמועצה האזורית חוף אשקלון הביא לתוצאות משמעותיות עד לכדי התוויית מדיניות של תיאום בין כל הגורמים. בקרוב נוכל לראות את תוצאות ההשקעות הללו במבני ציבור, טיפוח הנוי ופיתוח היישובים בצורה משמעותית".