Local העיר שלי
שני לביא (פרס על ספר)
שני לביא, הסיפור שכתבה יופיע בספר היצירות של ילדי ישראל
צילום: פרטי

תלמידה מבי"ס ניצן בחוף אשקלון זכתה בתחרות כתיבה ארצית

שני לביא, תלמידת כיתה ה, בביה"ס ניצן בחוף אשקלון זכתה בתחרות כתיבה ארצית, עם סיפור על התמודדות של ילדה בשואה

שני לביא, ממושב הודיה בחוף אשקלון, זכתה בתחרות כתיבה ארצית שנערכה על ידי אגודת הסופרים בישראל. שני, תלמידת כיתה ה בביה"ס ניצן, כתבה את 'זמן לעוף', סיפור על התמודדות של ילדה בימי השואה ותזכה להשתתף בספר היצירות של ילדי ישראל.

מתוך 20,000 יצירות שהוגשו לתחרות, כ- 66 ילדים (כמניין שנות המדינה) בכיתות ג'- ו', זכו בתחרות ויצירותיהם יפורסמו בספר היצירות של ילדי ישראל המצטיינים בכתיבה. לצדם ישובצו ברכות של נשיא המדינה, שר החינוך, שרת התרבות וברכות סופרי ומשוררי ישראל.

איזבל שרון, מנהלת בי"ס ניצן בקיבוץ ניצנים: "השפה הנה מרכיב חשוב ביותר בגיבוש הזהות התרבותית, הלאומית, של ילדינו. מכאן, אנו מייחדים מקום נכבד לטיפוח השפה מתוך הבנה כי לכתיבה חלק מהותי בתקשורת והשתלבות בחברה. הלשון העברית ותרבותה עומדים במרכז הלמידה בבית הספר."

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון, ברך את שני וציין לשבח את היענותם של תלמידים רבים לאתגר הספרותי. "אני מוצא חשיבות רבה בתחרות זו המעודדת הבעה ויצירה אישית". הטקס הרשמי ייערך בחודש יוני בתל אביב.