Local העיר שלי
אמנות פקקים בחוף אשקלון
יצירת אמנות מפקקים
צילום: מעיין דרורי

מתנה לבית הספר ולסביבה

תלמידי כיתות ו' בבי"ס חופים במועצה האזורית חוף אשקלון יצרו מיצגי אומנות מפקקים ובקבוקים ממוחזרים והעניקו אותם כמתנה לבית הספר

בית הספר חופים במועצה האזורית חוף אשקלון חרת על דגלו את קידום נושא איכות הסביבה למען הכלל. לכן, כאשר אנשי היחידה הסביבתית של המועצה הציעו להנהלת בי"ס לשלב יצירה אומנותית עם למידה על חשיבות המיחזור, הם נאותו ושילבו זאת עם המסורת השנתית בה בוגרי בית הספר, תלמידי כיתות ו', מעניקים מתנה לבית הספר שתשמש את כל התלמידים.

תלמידי כיתות ו' יצרו מיצגי אומנות סביבתית עשויים פקקים ובקבוקים תוך לימוד על נזקי הפלסטיק, זאת בליווי חברת 'פורטל' לייעוץ אקולוגי. במשך חודשיים כל תלמידי בית הספר נרתמו ואספו בקבוקים ופקקים. יחד עם מחנכות כיתה ו' והמורה לאומנות יצרו גן פורח מאלמנטים סביבתיים המקשטים את חצר בית הספר.

מנהלת בי"ס חופים, דניאלה כהן: "התוצר המשובח משלב בין התחום הערכי והאומנותי, תחומים בהם אנו דוגלים בבית הספר".

מנהל היחידה הסביבתית בחוף אשקלון, חן סעדה, ציין כי בכוונת היחידה להנחיל יוזמה זו בקרב מוסדות חינוך נוספים במועצה.

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון: "ההשקעה בחינוך מניבה תוצאות שכן השינוי מתחיל בתלמידים. "