Local העיר שלי
קייטנה בחוף אשקלון 2013
קייטנה בחוף אשקלון בקיץ 2013
צילום: מרכז קהילתי חוף אשקלון

בחוף אשקלון מרחיבים את פעילות הקיץ גם לגני הילדים ולכיתות א'-ה'

התכנית הינה פרי שיתוף פעולה בין אגף החינוך למרכז הקהילתי ותופעל ברוח איכות הסביבה עם מגוון פעילויות לימודיות והעשרה בתחום החברתי והערכי, תגבור השפה, פעילויות בנושא זהירות בדרכים ועוד

תכנית משרד החינוך 'בתי הספר של החופש הגדול' תופעל בכיתות א'-ב' במוסדות החינוך בכל הארץ. אולם במועצה האזורית חוף אשקלון מרחיבים את המיזם בצורה משמעותית לא רק לכיתות א'-ב', אלא לכלל תלמידי בתי הספר היסודיים ואף בגני הילדים. בנוסף לפעילות שמוביל משרד החינוך, ילדי המועצה יוכלו ליהנות מיום לימודים ארוך כהמשך לפעילות החינוכית במקום, הזנה והסעות מתוך רצון לתת מענה לצרכי ההורים.

התכנית הינה פרי שיתוף פעולה בין אגף החינוך למרכז הקהילתי ותופעל ברוח איכות הסביבה עם מגוון פעילויות לימודיות והעשרה בתחום החברתי והערכי, פעילויות המעודדות קריאה ותגבור השפה, פעילויות בנושא זהירות בדרכים ופעילויות בתחום המדע והטכנולוגיה. מחזור נוסף יתקיים עד חודש אוגוסט.

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון: "אנו קשובים לרחשי הלב של ההורים ועל כן שיתוף הפעולה בין מערכות המועצה נועד לתת מענה ערכי וחינוכי לכל תלמיד במסגרות החינוכיות שלנו".