Local חדשות
מיגונית בגן בבית שקמה, אג 2014
מיגונית ליד גן בבית שקמה
צילום: המרכז הארצי למבנים יבילים

כ-20 מיגוניות הוצבו ביישובי חוף אשקלון מתחילת מבצע "צוק איתן"

לאחרונה הוצבו מיגוניות נוספות ביישובים בית שקמה, כוכב מיכאל, מבקיעים, ניר ישראל, הודיה, גיאה, תלמי יפה, כפר סילבר, חלץ, משען, ברכיה, באר גנים ניצנים וניצן. בנוסף נוידו מיגוניות משכונה לא מיושבת באתר הקרווילות בניצן ליישובים מאוכלסים

ביישובי המועצה האזורית חוף אשקלון עשרות מיגוניות ומבנים ממוגנים שהוצבו במשך השנים. עם זאת, מאז תחילת מבצע "צוק איתן" הצליחה המועצה לגייס כ-20 מיגוניות נוספות וכן לנייד 6 מיגוניות בתוך היישובים בהתאם לצרכי התושבים.

המועצה הצליחה לרתום את פיקוד העורף ואת קק"ל שתרמו את המיגוניות. לאחרונה הוצבו מיגוניות נוספות ביישובים- בית שקמה, כוכב מיכאל, מבקיעים, ניר ישראל, הודיה, גיאה, תלמי יפה, כפר סילבר, חלץ, משען, ברכיה, באר גנים ניצנים וניצן. זאת, בנוסף לניוד מיגוניות בתוך היישובים- משכונה לא מיושבת באתר הקרווילות בניצן ליישובים מאוכלסים.

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון, הנחה למקם את המיגוניות סמוך למקומות ציבוריים מרכזיים ביישובים ואכן המיגוניות הוצבו סמוך לגני ילדים, מגרשי ספורט ומועדונים.