Local העיר שלי
קרב סכינים חוף אשקלון
צוותי החירום ב'קרב סכינים'
צילום: מרכז חוסן חוף אשקלון

'קרב סכינים' לצוותי החירום בחוף אשקלון

יום הפגה מקורי נערך לצוותי החירום ביישובי המועצה האזורית חוף אשקלון ביוזמת מרכז החוסן והאגף לשירותים חברתיים במועצה

תחת הכותרת 'בהוקרה והערכה לצוותי החירום ביישובי חוף אשקלון' נערך השבוע יום הפגה בתל אביב לעשרות מתנדבים, תושבי המועצה, על תרומתם ופעילותם לחוסן הקהילתי במהלך מבצע "צוק איתן".

הצוותים חוו סיור קולינרי בשוק הכרמל שכלל טעימות מהמאכלים הנמכרים בשוק ולאחר מכן השתתפו בסדנה "קרב סכינים" במלון מנדרין. במסגרת הסדנה התחרו הצוותים, כשהמטרה לבשל ארוחה על פי קריטריונים שנקבעו על ידי שפים מקצועיים, תוך שעה וחצי בעמדה מלאה במצרכים. צוותי החירום הביאו לידי ביטוי את כישורי הבישול שלהם כאשר כל התהליך נעשה בשיתוף פעולה מלא. עם תום ההכנות, התיישבו לאכול את המטעמים שבישלו יחדיו.

מנהלת מרכז החוסן בחוף אשקלון, כוכי שלמה: "צוותי החירום מהווים נדבך משמעותי בעמידות הקהילה והתנהלותה האיתנה בשגרה ובשעות חירום. הפעילות המוצלחת אפשרה לנו להביע את הערכתנו בצורה חווייתית ושונה".