Local העיר שלי
יום ניקיון 2014
יום ניקיון בחוף אשקלון
צילום: מועצה אזורית חוף אשקלון

בחוף אשקלון ציינו את יום הניקיון הבינלאומי

היחידה הסביבתית בחוף אשקלון בשיתוף קק"ל, אגף החינוך, בתי הספר, פעילי החינוך הבלתי פורמאלי ומתנדבים דאגו לניקיון הסביבה בבתי הספר, ביישובים ובאנדרטאות ואף השתתפו בפעילות חינוכית בנושא

מאות תלמידים, פעילי סביבה ותושבים השתתפו ביום הניקיון הבינלאומי שנערך אתמול (שני) ברחבי הארץ וכלל ניקיון השטחים הפתוחים ברחבי המועצה האזורית חוף אשקלון.

היחידה הסביבתית בחוף אשקלון בשיתוף קק"ל, אגף החינוך, בתי הספר, פעילי החינוך הבלתי פורמאלי ומתנדבים דאגו לניקיון הסביבה בבתי הספר, ביישובים ובאנדרטאות ואף השתתפו בפעילות חינוכית בנושא.

מנהל היחידה הסביבתית במועצה האזורית חוף אשקלון, חן סעדה: "היחידה הסביבתית מברכת את חוף אשקלון בשנה של איכות סביבה ופותחת את השנה בפעילות ענפה לטובת שנה ירוקה".