Local העיר שלי
ישיבת בני יששכר בחוף אשקלון, שימור חולות
תלמידי ישיבת בני יששכר בפעילות בחולות
צילום: ישיבת בני יששכר

שומרי החולות של חוף אשקלון

תלמידי מגמת אקולוגיה בישיבת בני יששכר בחוף אשקלון משמרים את החולות

בישיבה התיכונית קהילתית בני יששכר בחוף אשקלון מגמה אקולוגית ייחודית המשתלבת עם מיקומה- היישוב החדש באר גנים הסמוך לשמורת הטבע ולחוף ניצנים. במסגרת שיתוף פעולה עם בי"ס שדה שקמים רכשו התלמידים ידע והתנסות מעשית בשטח.

הישיבה התיכונית קהילתית בני יששכר רושמת הישג נוסף בשילוב תכנים ייחודיים במסגרת הלימודים המעשירה של המוסד החינוכי. הפעם, היו אלה תלמידי המגמה האקולוגית שנהנו משיתוף פעולה שנרקם בין מנהלת המגמה, אילת דביר, לרכז הביוטופים בבית ספר שדה שקמים, אבישי שלמה.

שיתוף הפעולה הניב סדרת שיעורים בישיבה ולאחריה יציאה והתנסות בשטח בנושא שימור החולות והמינים הפולשים. את הסיור הלימודי סיימו התלמידים בניקיון החולות ושמירה מעשית על הטבע והסביבה.

הרב ישי מרצבך, מנהל הישיבה: " הישיבה חרתה על דגלה את ההיבט הקהילתי. קהילתיות משמעה שימת לב לעולם שסביבנו. החל מעולם הדומם, עבור לצומח ולחי וכמובן לחברה האנושית בה בו אנו חיים ופועלים. טיפוח ושמירה על החולות שסביב הישיבה הוא אתגר ממעלה ראשונה שהישיבה שמחה לקחת חלק בו, ובעזרת ה' עוד תמשיך לקדם נושא חשוב זה".