Local העיר שלי
ועדת פרס חינוך
ועדת פרס החינוך בחוף אשקלון
צילום: מועצת חוף אשקלון

חוף אשקלון זוכת פרס החינוך הארצי לשנת 2014

חברי ועדת פרס החינוך סיירו במוסדות החינוך של חוף אשקלון והתרשמו מפרויקטים חינוכיים ייחודיים, תכניות העצמה, הכלה, פיתוח התלמיד, מהעשייה ומהתרומה הערכית-החינוכית הרחבה של ראשי היישובים והמנהיגות החינוכית שבהם

משרד החינוך הודיע השבוע כי פרס החינוך היישובי לשנת תשע"ד 2014 הוענק למועצה האזורית חוף אשקלון. פרס החינוך מוענק ליישובים שבלטו בהשקעה יתרה בחינוך וביצוע תכניות ותהליכים ייחודיים וחדשניים בתחום החינוך ביישובם. ראש המועצה, יאיר פרג'ון: "יגעת ומצאת- תאמין".

חברי ועדת פרס החינוך סיירו במוסדות החינוך של חוף אשקלון והתרשמו מפרויקטים חינוכיים ייחודיים, תכניות העצמה, הכלה, פיתוח התלמיד, מהעשייה ומהתרומה הערכית-החינוכית הרחבה של ראשי היישובים והמנהיגות החינוכית שבהם.

משרד החינוך העמיד מגוון קריטריונים לזכייה כגון: חינוך למעורבות בקהילה, ביצוע יוזמות חדשניות לקידום למידה משמעותית, ביצוע תכניות הכלה וקידום יוזמות בנושא "האחר הוא אני". המועצה האזורית חוף אשקלון שקדה על פיתוח תכניות לקידום ההישגים הלימודים וצמצום פערים, אימוץ אוכלוסיות תלמידים מיוחדות והעצמתן במסגרת בתי הספר הרגילים, העמקת המנהיגות החינוכית, עשייה המשמרת ערכי חברה תרבות, שיפור סביבות הוראה ולמידה ועוד.

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון: " החינוך בראש סדר העדיפויות שלנו. כך היה מאז ומעולם. פיתחנו תכניות לימוד ייחודיות למגוון האוכלוסיות במועצה, בנינו מוסדות חינוך והשקענו בפרויקטים מעצימי קהילה. יגעת ומצאת- תאמין. ברכות לתושבי חוף אשקלון וצוותי ההוראה על הוקרה משמעותית זו."

רחל אוחנה, מנהלת אגף החינוך בחוף אשקלון: "העשייה החינוכית בחוף אשקלון באה לידי ביטוי במערך חינוכי ערכי מעצים וייחודי למגוון האוכלוסיות שלנו. הוקרה זו משמעותית וחשובה".