Local חדשות
הכנת נחלים חוף אשקלון לחורף ספטמבר 2015
עבודות אחזקה בנחלים
צילום: עמיר ססלר, רשות הניקוז

הוסדר תוואי הנחלים בחוף אשקלון

מוא"ז חוף אשקלון ורשות הניקוז יצאו בפרויקט משותף לשיפור זרימת הנחלים אבטח ועובד

פרויקט משותף של המועצה האזורית חוף אשקלון עם רשות הניקוז הסדיר את תוואי הנחלים אבטח ועובד על מנת למנוע הצפות בחורף הקרוב. במסגרת היערכות לחורף הקרוב ועל מנת למנוע הצפות בכבישי המועצה האזורית חוף אשקלון, מינה ראש המועצה, יאיר פרג'ון, את היחידה הסביבתית כאחראית על תחום הניקוז ואת מנהל היחידה, חן סעדה, כנציג המועצה מול רשות הניקוז לטיפול והסדרת תחום הניקוז באזור.

כ-250,000 שקל הושקעו בפרויקט שמטרתו שיפור זרימת המים בערוצים הראשיים בנחל אבטח ונחל עובד בעת גשמים. לאורך 9 ק"מ התבצעו עבודות אחזקה וטיפול בערוצי הנחלים המרכזיים , פינוי סחף וניקוי מאסיבי של הוואדיות. מע"צ התגייסה להיערך בגשרים שבתחומה וגם בתכנית העבודה של שנת 2016 תעשה עבודה משותפת עם רשות הניקוז לרווחת התושבים.

ראש המועצה, יאיר פרג'ון: "יזמנו פעילות מונעת והשקענו משאבים לרווחת התושבים. הפקנו לקחים מהחורף הקודם ואנו מצפים לגשמי ברכה".

חן סעדה, מנהל היחידה הסביבתית בחוף אשקלון:"רשות הניקוז השקיעה משאבים רבים בחוף אשקלון ונערכה לעבודה משמעותית במועצה יד ביד עם אנשי היחידה הסביבתית במועצה. חשוב לי להביע את הערכה על הפעילות החשובה שלהם אצלנו. הובלנו מהלך חשוב ויעיל שיסייע לכולנו בחורף הבא עלינו לטובה".