Local העיר שלי
תרומת מחשבים אעלה בתמר חוף אשקלון
תרומת המחשבים מ"אעלה בתמר" לחוף אשקלון
צילום: דוברות מוא"ז חוף אשקלון

בני נוער בחוף אשקלון זכו לתרומת מחשבים עבור פעילות בלתי פורמאלית

המחשבים נתרמו על ידי חברת "אמדוקס" לעמותת "אעלה בתמר" (שפועלת למען הנחלת מורשת יהדות תימן) שתרמה את המחשבים למרכז הקהילתי בחוף אשקלון

עשרות מחשבים נתרמו על ידי חברת אמדוקס לעמותת "אעלה בתמר" וזו העבירה לידי בני הנוער במרכז הקהילתי חוף אשקלון. מנהל המרכז הקהילתי, יוסי דהרי: "דוגמה זו לערבות הדדית הינה ערך עליון בקרב בני הנוער שלנו".

עמותת "אעלה בתמר" פועלת למען הנחלת מורשת יהדות תימן לכלל ישראל, בייחוד לדור הצעיר, כחלק בלתי נפרד מן התרבות היהודית באמצעות 8 סניפים הפזורים בארץ. במסגרת הידוק קשרי הקהילה של העמותה בנפת אשקלון נתרמו מחשבים למרכז הקהילתי במועצה האזורית חוף אשקלון. המחשבים ישרתו את בני הנוער במסגרת פעילות בלתי פורמאלית של תנועות הנוער, גרעין עודד ועוד.

יו"ר עמותת "אעלה בתמר" בנפת אשקלון, רבקה (בקי) טל: "אנו מוצאים חשיבות גדולה בשיתוף הפעולה עם חוף אשקלון ובני הנוער בפעילות שלנו".

מנהל המרכז הקהילתי חוף אשקלון, יוסי דהרי: "חברת אמדוקס ועמותת 'אעלה בתמר' מהווים דוגמה לערבות הדדית וראיית צרכי הסביבה המייחדים את החברה הישראלית וגם אותנו. ערבות הדדית הינה אחד הערכים המרכזיים שאנו מייחסים לו ערך עליון בפעילות עם בני הנוער".