Local העיר שלי
ראש מועצת חוף אשקלון בטוסון ארהב
יאיר פרג'ון לצד קיר לשלום בביה"ס היהודי בטוסון, שהוקם בהשראת נתיב לשלום בנתיב העשרה
צילום: אושרת בראל

ראש מוא"ז חוף אשקלון ביקר בטוסון ארה"ב

במסגרת ביקור משפחתי של ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון, בארה"ב, הקדיש שלושה ימים לטובת היכרות עם הקהילה השותפה של חוף אשקלון בטוסון

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון, שב מביקור בטוסון, ארה"ב, לאחר מפגש מרגש עם הקהילה השותפה במסגרת פעילות הסוכנות היהודית. פרג'ון: "יש לנו ידידי אמת בטוסון".

במסגרת ביקור משפחתי של ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון, בארה"ב, הקדיש שלושה ימים לטובת היכרות עם הקהילה השותפה של חוף אשקלון בארה"ב בטוסון, אריזונה במסגרת פרויקט 'שותפות ביחד' של הסוכנות היהודית.

אושרת בראל, מנהלת מרכז ישראל ושליחת הסוכנות היהודית בטוסון, ארגנה תכנית ביקור בקהילה, שכללה אלמנטים רבים של למידה וחוויות משמעותית: מפגש עם ילדים ומחנכים בבית הספר היהודי, בגני הילדים ובמתנ"ס המשתתפים בתכנית 'שותפות בתי ספר'. לתלמידי כיתה א' סיפר ראש המועצה על נופי חוף אשקלון, מתלמידי כיתה ד' שמע על החוויות שלהם עד כה מהחיבור עם כיתה ד' בבית ספר 'חופים' וכיתה ג' בביה"ס ניצן, את תלמידי כיתה ח' שיתף יאיר בסיפורו האישי ותרגל איתם מדיטציה לצלילי השיר 'אלי אלי'. בסיום הביקור חילק לתלמידים מתנה מיוחדת, לוח שותפות כיתתי וצמידים עליהם נכתב: לחלום, להתחבר, להשפיע. ביחד.

הביקור כלל גם היכרות עם 'הלל' (מרכז חיים יהודים בקמפוס) באוניברסיטת אריזונה, מפגש עם דוקטורנט צמחים ובעלי חיים ישראלי, סיור במוזיאון המדבר וטיול בנופי הקקטוסים המפוארים.

הילה קרן-יוגב, מנהלת 'שותפות ביחד' סיכמה את הביקור: "השותפות שלנו חוגגת השנה 20 שנות פעילות משמעותית, חשובה וחוצת גבולות בין חוף אשקלון, קריית מלאכי וטוסון, אריזונה. מתנה נפלאה לציון החגיגות הוא ביקורו של ראש מועצת חוף אשקלון בטוסון. צמידי השותפות החדשים שחילק לשותפים שלנו בטוסון והמסר אשר נכתב עליהם מזקקים את החיבור החשוב כל כך- אנחנו רוצים ויכולים לחלום ביחד בעקבות החיבורים המשמעותיים אשר יוצרת 'שותפות ביחד' מידי יום, חיבורים המאפשרים לנו להשפיע על הקהילות שלנו והעם היהודי."

ראש המועצה, יאיר פרג'ון, סיכם את הביקור וציין: "יש לנו ידידי אמת בטוסון. הייתה לי חוויה מרגשת והמפגש הבלתי אמצעי איפשר להכיר מקרוב ולהעביר שיקוף של חיינו בחבל הארץ הדרומי. אני מחכה לביקור הגומלין".