Local חדשות
יאיר פרג'ון ינואר 2016
יאיר פרג'ון, "הסאגה צריכה להסתיים"
צילום: דוברות

"אי אפשר להשאיר מאות משפחות בתחושת פליטים בארצם"

במועצה האזורית חוף אשקלון נערכים להגשת בג"צ בנושא סגירת אתר הקרווילות בניצן, לאחר שלמרות שעברו עשר שנים מההחלטה לפיה ייסגר האתר בתוך ארבע שנים האתר טרם נסגר ול-250 משפחות עדיין לא נמצא פתרון קבע

המועצה האזורית חוף אשקלון נערכת להגיש בג"צ בנושא סגירת אתר הקרווילות בניצן.

המועצה האזורית חוף אשקלון קלטה יותר מ-50% ממפוני גוש קטיף שהשתלבו במרקם החיים במועצה וביססו עצמם מחדש לאחר פינוי גוש קטיף. 550 משפחות בנו את בית הקבע שלהן ביישובי המועצה, אולם 250 משפחות נוספות נותרו ללא מענה.

"מדינת ישראל לא עמדה בהתחייבויותיה שלה להביא את אחרון המפונים, תוך ארבע שנים, לבית הקבע", אומר ראש המועצה האזורית חוף אשקלון יאיר פרג'ון ומסביר "מאחר והממשלה לא מבצעת מעקב על החלטותיה ותכנית סגירת אתר הקרווילות נמשכת על פני יותר מעשור, בימים אלו אנו נערכים עם גורמי מקצוע במועצה על עתירה לבג"צ בנושא. זו הדרך היחידה להניע את המדינה לפעולה דרסטית".

למעשה, מדובר בחידוש של עתירה תלויה ועומדת משנת 2005. בעת בניית אתר הקרווילות בניצן, עתרו תושבי ניצן הוותיקה נגד הפטור מהיתר שנתנה המדינה לעצמה עבור האתר הזמני. לבסוף הוסכם על מתווה שאושר בבג"צ לפיו תוך ארבע שנים יפונה האתר הזמני.

פרג'ון מציין כי בכוונתו לחייב את המדינה לסיים את פינוי האתר על פי לוח זמנים ריאלי שהיא תחויב לעמוד בו. "הסאגה הזו צריכה להסתיים ואם הממשלה לא מביאה עצמה לעשות כן, אנו נעמוד על המשמר לביצוע מיידי. אי אפשר להשאיר מאות משפחות בתחושת פליטים בארצם. השיקום החברתי לעולם לא יסתיים, כל זמן שהתושבים לא יסתדרו בבית הקבע".