Local העיר שלי
משחק לוחמים חוף אשקלון
משחק הלוחמים בחוף אשקלון
צילום: דוברות מוא"ז חוף אשקלון

לוחמי תש"ח השתתפו בטורניר כדורסל

שיתוף פעולה חינוכי- ערכי של מוא"ז חוף אשקלון ועיריית ראשון לציון, בתיווך בית 'יד לבנים' ראשל"צ, הניב טורניר כדורסל ייחודי 'לזכר הבנים' בתיכון שקמה, בהשתתפות לוחמי תש"ח ותלמידי התיכונים חוף אשקלון וראשון לציון

שיתוף פעולה פורה בין המועצה האזורית חוף אשקלון ועיריית ראשון לציון הניב טורניר כדורסל ייחודי בתיכון שקמה בהשתתפות לוחמי תש"ח ותלמידי ביה"ס, לזכר חללי מערכות ישראל. ראש מועצת חוף אשקלון, יאיר פרג'ון: " הקשר הבין-דורי מעצב את חוסן שורשינו בארץ ישראל".

שיתוף פעולה חינוכי- ערכי של המועצה האזורית חוף אשקלון ועיריית ראשון לציון, בתיווך בית 'יד לבנים' ראשל"צ, הניב טורניר כדורסל ייחודי 'לזכר הבנים' בתיכון שקמה בהשתתפות לוחמי תש"ח ותלמידי התיכונים חוף אשקלון וראשון לציון.

האורחים מראשון לציון, לוחמי תש"ח מיחידת גבעתי, תלמידי כיתה י' מהגימנסיה הריאלית והורים שכולים שבניהם בוגרי הגימנסיה, ביקרו גם באתר ניצנים הישנה במועצה האזורית חוף אשקלון ולמדו ממקור ראשון אודות הקרבות במרחב.

הקשר בין מועד הביקור בסמוך ליום הזיכרון הבינלאומי לשואה, לוחמי תש"ח והתקומה שראו וחוו בקיבוץ, הובילו להחלטה משותפת להמשיך במסורת שיתוף הפעולה המרגש והחם ולרקום יחסי גומלין בין הרשויות בסימן 'משואה לתקומה' גם בשנים הבאות.

שרה אשר, מנהלת בית 'יד לבנים' בראשון לציון: " המילה 'כדור' נקשרה בקרבות תש"ח לפגיעה ולחיים שנגדעו ואילו אנו הענקנו למילה זו משמעות מיוחדת- להפיח חיים. "

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון: " הקשר הבין-דורי מעצב את חוסן שורשינו בארץ ישראל".