Local העיר שלי
מרכז קהילתי בזיקים
חברי זיקים מקימים את המרחב הקהילתי
צילום: דוברות מוא"ז חוף אשקלון

פרויקט אנושי בקיבוץ זיקים

חברי קיבוץ זיקים הקימו בעבודה משותפת מרחב ציבורי לפעילות קהילתית

חברי קיבוץ זיקים שבמועצה האזורית חוף אשקלון נהנו השבוע מפעילות יצירתית משותפת שבסופה הקימו מרחב ציבורי לפעילות קהילתית.

בחודשים האחרונים נרקם בקיבוץ פרויקט ליצירת מרחב מפגש קהילתי בשיתוף הציבור, במטרה לבנות מקום מפגש חיוני המאיץ התחדשות ומשרת צרכים מקומיים ונעזר בהון האנושי המקומי.

במתחם הוקמו מעגל ישיבה עם עיטורי פסיפס המייצגים מוטיבים מתוך עולם המים והים, פסל סביבתי וקיר משאלות עבור כל התושבים. בעתיד יוצב במתחם קיר עבור האומנים המקומיים שיוכלו לבטא ולהעשיר את המתחם מפרי יצירותיהם.

האמן דוד יסעור מלווה את הפרויקט מבחינה אומנותית במסגרת פעילותו 'בהפרויקט האנושי'. במסגרת הפרויקט מקדם יסעור פעילות חברתית בין חברי קהילה משותפים תחת הכותרת: "חשוב טוב, דבר טוב, עשה טוב".

שי אגמון, עובד סוציאלי קהילתי המלווה את הפרויקט: "ישנה חשיבות גדולה ביצירת מתחמי מפגש קהילתיים שיאפשרו שיח בלתי אמצעי. הפרויקט ייחשב כהצלחה עם קיום מפגשים במקום עבור כל מעגלי הקהילה".

בימים אלו הפרויקט מתרחב גם ליישובים נוספים בחוף אשקלון בהם קיבוץ יד מרדכי וגברעם.