Local העיר שלי
מקווה בברכיה
המקווה המחודש
צילום: אלי קובין

הוסר הלוט מעל מקווה ברכיה

במסגרת עבודות השיפוץ שוקמו תשתיות החשמל, המים, הביוב, האינסטלציה וכן, עיצוב פנים מחודש של המקום

מקווה מושב ברכיה שבמועצה האזורית חוף אשקלון שופץ מהיסוד במשך כשנה. השבוע הוסר הלוט בטקס חגיגי. במסגרת עבודות השיפוץ שוקמו תשתיות החשמל, המים, הביוב, האינסטלציה וכן, עיצוב פנים מחודש של המקום בסגנון מודרני.

"אנו עורכים סקר מקוואות על מנת לתת מענה הולם לתושבים גם בקיום מצווה חשובה זו", אמר מאיר ירימי, מנהל מחלקת הדת בחוף אשקלון.

בין הנוכחים שעלו וברכו את הנוכחים היו הרב חיים לוי, יו"ר ארגון 'טהרת המשפחה', הרב יעקב אביטן, רב המועצה האזורית חוף אשקלון, רב המושב, בנימין רפאל ועו"ד גייל מילר, מנהלת עיזבון של האחים רוזסון , בלניות והנהגת היישוב.

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון, ברך את הנוכחים ואמר: "מזיכרון ילדותי למדתי על חשיבות המקוואות ושמתי לעצמי למטרה להיות שותף פעיל ולקדם את הנושא ביישובי המועצה. חשוב שהמקוואות יהיו גם כשרים ובעיקר ראויים ויאפשרו חוויה טובה ורוחנית לבאי המקום".