Local העיר שלי
משלת מטוסון לחוף אשקלון מאי 2016
מפגש התלמידים מטוסון ומחוף אשקלון
צילום: רויטל לביא

נפגשו פנים לפנים

לאחר שנה של מפגשים וירטואליים הגיעו לארץ תלמידי בית הספר היהודי בטוסון, ארה"ב, ונפגשו עם תלמידי כיתות ח' מבית הספר שקמה במוא"ז חטף אשקלון

תלמידי כיתות ח' מביה"ס שקמה שבמועצה האזורית חוף אשקלון נפגשו השבוע עם עמיתיהם מעבר לים, בני נוער מבית הספר היהודי בטוסון, ארה"ב, במסגרת פרויקט 'שותפות ביחד' מטעם הסוכנות היהודית.

תלמידי כיתה ח' מביה"ס שקמה שמרו על קשר וירטואלי באמצעות שיחות סקייפ עם בני נוער, בני גילם, מטוסון. במשך שנה שיתפו אחד את השני בחוויות ואירועים משמעותיים ונוצר קשר אישי עם חבריהם מעבר לים. זאת במסגרת פרויקט 'שותפות ביחד' מטעם הסוכנות היהודית.

השבוע, הגיעו לארץ 13 בני נוער מטוסון ונפגשו לראשונה עם חבריהם מתיכון שקמה. בבית הספר ובכיתות נערכה היכרות אישית במשחק ופעילות חברתית ובהמשך צוותו בני הנוער לפעילות מגבשת בגבעת חוליקאת, הצופה על האזור. במקום נערכו פעילויות ספורט חווייתיות המצריכות שיתוף פעולה בין המארחים לחבריהם מטוסון, הקימו רוג'ום, תל אבנים, ב'שביל האור' המועצתי ואף הכינו במשותף ארוחת ערב לכל הנוכחים. בתום הפעילות, חברי המשלחת לנו בביתם של בני הנוער מיישובי חוף אשקלון וסיכמו את המפגש למחרת בטיול משותף בבית ג'וברין.

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון, הגיע לשטח לברך את האורחים וציין: "החברות הוירטואלית הולידה חברות של אמת, עם חוויות משותפות ורגעים בלתי נשכחים. נמשיך ונטפח שיתופי פעולה כגון אלו".