Local העיר שלי
משלחת ספורט חוף אשקלון גרמניה אוג 2016
חברי המשלחת בגרמניה
צילום: באדיבות המשלחת

משלחת ספורטיבית מחוף אשקלון ביקרה בגרמניה

תלמידי בת הספר האזורי שקמה במועצה האזורית חוף אשקלון חזרו משהות בגרמניה כמשלחת ספורט ייצוגית. ראש המועצה: "אנו רואים חשיבות גדולה בקיום יחסי גומלין עם ערים שונות בעולם. יש בכך חינוך לאזרחות משמעותית ומעמיקה"

משלחת ספורט של תלמידי בית הספר האזורי שקמה בחוף אשקלון חזרו השבוע משהות בעיר ברנדבורג (ליד ברלין) כמשלחת ייצוגית של המועצה.

התלמידים ערכו ימי ספורט וביקרו באתרים היסטוריים השייכים לעבר היהודי של גרמניה, סיירו בפרלמנט הגרמני ואף זכו לטקס קבלת פנים במעמד ראשת עיריית ברנדנבורג. בחופשת הסוכות חברי המשלחת עתידים לארח ביקור גומלין של קבוצת הספורט הגרמנית.

מלווי המשלחת, המורים לספורט- נאווה גל, מנחם כתב ונציג ועד ההורים- ארי ליפשיץ שיבחו את חברי המשלחת ואת המארחים וציינו את החוויה כמשמעותית.

"אנו רואים חשיבות גדולה בקיום יחסי גומלין וביקור של משלחות מחוף אשקלון בערים שונות בעולם", ציין ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון. "יש בכך חינוך לאזרחות משמעותית ומעמיקה. נמשיך להשקיע במוסדות החינוך שלנו לא רק בבינוי ובציונים, אלא בערכיות חברתי" .