Local העיר שלי
חנוכת בית כנסת גן אור
חנוכת בית הכנסת
צילום: דוברות מוא"ז חוף אשקלון

נחנך בית כנסת 'גן אור' של מפוני גוש קטיף בבאר גנים

זהו בית הכנסת הראשון שקהילתו עברה כחברה מגובשת מאתר הקרווילות ליישוב החדש

11 שנים לאחר פינוי גוש קטיף, נחנך השבוע בית הכנסת של קהילת היישוב 'גן אור' במקום משכנו החדש, היישוב באר גנים שבמועצה האזורית חוף אשקלון. זהו בית הכנסת הראשון שקהילתו עברה כחברה מגובשת מאתר הקרווילות ליישוב החדש.

הרב יעקב אריאל, רב העיר רמת גן, התקין את המזוזה שעיטרה את בית הכנסת 'גן אור' בגוש קטיף במקום משכנה החדש בבאר גנים ואמר: "זכינו להחזיר את ספר התורה והמזוזה לבית הכנסת, דווקא כעת על הכיסופים להתגבר."

שר החקלאות, ח"כ אורי אריאל, נשא דברים ואמר: "האמירה שבזיכרון סוד הגאולה היא יסודית. כמו שהתפללנו 2000 שנה לחזור למולדתנו, כמו שילדי גוש עציון התפללו 19 שנים ושבו, מאחל שגם אנו נזכה לחזור לגוש קטיף."

יו"ר תנועת יחד, השר לשעבר אלי ישי ברך את הנוכחים ואמר: "ההחלטה הדורסנית לפנות את גוש קטיף תיזכר לדיראון עולם. עם זאת, אנו ממשיכים ליישב את הארץ במלוא העוצמה. חנוכת בית כנסת בימי הרחמים והסליחות יש בה בכדי לעשות חשבון נפש על אחדות העם."

"הבאתם לעם ישראל את התורה, העבודה והחסד שהיו בגוש קטיף", אמר רב המועצה האזורית חוף אשקלון, הרב יעקב אביטן.

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון, העניק לקהילה אבן בזלת עתיקה, זכר לחורבן וברך את הנוכחים.

ח"כ ניסן סלומיאנסקי, ח"כ מיקי זוהר, רב בית הכנסת- ניסים מזרחי, יו"ר מנהלת תנופה לשעבר, בנצי ליברמן ומכובדים נוספים כיבדו את המעמד.