Local פוליטיקה מקומית
פרס ניהול תקין חוף אשקלון ספט 2016
טקס הענקת הפרס
צילום: דוברות

פרס ניהול כספי תקין לחוף אשקלון

זו השנה השישית ברציפות שמועצה אזורית חוף אשקלון מקבלת את הפרס

ביום שני, הוענק פרס ניהול כספי תקין למועצה האזורית חוף אשקלון, זו השנה השישית ברציפות. המועצה עמדה בכל הקריטריונים לפרס, בהם: סדרי עבודה ומנהל, העסקת עובדים וניהול ההון האנושי, ניהול התאגידים העירוניים, היערכות לחירום, רישוי עסקים, יעילות כספית, ביצוע התקציב ועוד.

"אני מברך את 102 ראשי הרשויות אשר בזכות עבודתם הקשה הגיעו לאיזון תקציבי, לפיתוח יישוביהם ולשגשוגן והיא זו אשר הובילה אותם לקבלת הפרס", אמר שר הפנים, ח"כ אריה דרעי.

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון: "פרס ניהול כספי תקין הוא נורמה ערכית ומקצועית ואנו חלק ממנה שש שנים ברציפות".