Local העיר שלי
תלמידי תלמה ילין בחוף אשקלון
תלמידי תלמה ילין בפעילות
צילום: מועצה אזורית חוף אשקלון

תחילתה של ידידות מופלאה

תלמידי ביה"ס לאומנויות תלמה ילין בגבעתיים התארחו בחוף אשקלון

כ-400 תלמידים מביה"ס לאומנויות תלמה ילין בגבעתיים התארחו השבוע במועצה האזורית חוף אשקלון במטרה לתרום מזמנם למען קהילת הדרום. בהדרכה ערכית של מתנדבים מהקיבוצים ומהמושבים במועצה, נרתמו התלמידים למבצע ניקיון במרחב חופי הים באזור.

מחלקת התיירות, האגף לאיכות הסביבה,יחידת ההתנדבות ופעילי 'שביל האור' בחוף אשקלון חברו למבצע שהניב רצון למסד את הקשר החברי ולהמשיך בפעילויות משותפות בעתיד.

"התרומה של חברינו מתלמה ילין מהווה דוגמה ומופת לצד עשייה יום יומית לאורך כל השנה, לטובת השמירה על מרחבי הנוף של הארץ", אמר ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון.