Local העיר שלי
זוכרים כפר סילבר
הכיתוב של תלמידי סילבר
צילום: צילום רחפן: זוריק לטינגר

תלמידי כפר הנוער סילבר לא שוכחים

לקראת יום השואה הבינלאומי (27.1.17) יצרו תלמידי תיכון כפר הנוער סילבר במועצה אזורית חוף אשקלון בגופם את הכיתוב "WE REMEMBER"

תלמידי תיכון כפר הנוער סילבר במועצה האזורית חוף אשקלון נרתמו לטובת קמפיין "אנחנו זוכרים" של הקונגרס היהודי העולמי, ואתמול (שלישי) יצרו בגופם את הכיתוב "WE REMEMBER" בקמפוס בית הספר.

כ-300 התלמידים התרכזו בדשא המרכזי ויצרו את הכיתוב כחלק מהקמפיין שנועד להעלות מודעות של בני נוער בעולם לגבי השואה, לקראת יום השואה הבינלאומי שיחול ביום שישי. תמונתם תופץ בקרב כל בתי הספר ברשת World Ort אליו משתייך כפר הנוער.

מנכ"ל כפר הנוער סילבר, שמעון סולומון: "עם אשר אינו יודע את עברו עתידו לוט בערפל, ועל כן אנו רואים חשיבות עצומה בשילוב התלמידים באופן פעיל בשימור זיכרון השואה ובפעילויות חינוך נוספות רבות לאהבת הארץ, סובלנות, מעורבות בקהילה ועוד".

ד"ר בני פישר, מנהל המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער: "זו תמונת הניצחון שלנו כעם. בכפרי הנוער, שהוקמו לפני עשרות שנים במטרה לקלוט ילדים פליטי שואה, מתחנכים עד היום עשרות אלפי תלמידים המזכירים לעולם את חרפת השואה אבל גם את תפארת התקומה".

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון: "לזכור ולעולם לא לשכוח. הנוער שלנו ממשיך להעביר את המסר החשוב הזה ועלינו להמשיך ולדאוג שיהדהד בעולם כולו".