Local העיר שלי
יום מעשים טובים 2017
בני הנוער מתנדבים
צילום: דוברות מוא"ז חוף אשקלון

מעשים טובים בחוף אשקלון

זו השנה השנייה שבני נוער מראשון לציון מגיעים ליישוב ניצן במועצה האזורית חוף אשקלון ומקיימים פעילות מגבשת לקראת פעילות קהילתית למען ותיקי הקהילה

'יום המעשים הטובים' שמצוין החודש הוליד שיתוף פעולה הדוק בין בני נוער מהמועצה האזורית חוף אשקלון ומראשון לציון כמחווה של בני נוער לוותיקי הקהילה. "פעילות בין דורית משותפת הינה נכס לנו כחברה וכקהילה", אמר ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון.

זו השנה השנייה שבני נוער מראשון לציון מגיעים ליישוב ניצן במועצה האזורית חוף אשקלון ב'יום המעשים הטובים' ומקיימים פעילות מגבשת לקראת פעילות קהילתית למען ותיקי הקהילה. בבית ספר שדה שיקמים ניהלו שיח פורה בהשראת נכסי הטבע באזור ובהמשך הגיעו למרכז היום למען האזרח הוותיק במועצה האזורית חוף אשקלון וקיימו פעילות חברתית ואמנותית בשיתוף הוותיקים.

מנהלת בית יד לבנים בראשון לציון, שרה אשר, מקיימת שיתופי פעולה רבים עם המועצה האזורית חוף אשקלון. יחד עם מנהלת שלוחת מתנ"ס ניצן, מרים בובליל, חברו למפגש מקרב הלבבות. " שיתוף פעולה בין בני נוער מיישובים שונים המשתפים פעולה כמחווה למען וותיקי הקהילה, הינם מפגשים מעצימים לכל השותפים."

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון: "פעילות בין דורית משותפת הינה נכס לנו כחברה וכקהילה. נמשיך לקיים מפגשים ערכיים מעין אלו גם בעתיד."