Local נדלן
אשר גרין ואביגדור יצחקי
אשר גרין ואביגדור יצחקי
צילום: פז בר

הקבלנים: הסכמי הגג בכייה לדורות

אביגדור יצחקי יו"ר מטה הדיור נפגש עם עשרות קבלני תשתיות ובנייה חוזית של התאחדות בוני הארץ, שהציגו בפניו את החסמים מולם הם ניצבים

"אני באתי היום לכאן ואני מוכן להתגייס ולהיות הפה שלכם בכל מקום על מנת להסיר את חסמים שאיתם אתם מתמודדים, זה לא בגלל שאני רחב לב, אלא כי אני חושב שבלי תשתיות אין מגורים". דברים אלו אמר בסוף השבוע אביגדור יצחקי, יו"ר מטה הדיור, במסגרת מפגש עם עשרות קבלני תשתיות ובנייה חוזית של התאחדות בוני הארץ, שבו העלו הקבלנים את החסמים איתם הם מתמודדים בכל הקשור לקידום פרויקטים של תשתיות ובנייה ציבורית.

אשר גרין, סגן נשיא התאחדות בוני הארץ ויו"ר אגף בנייה חוזית אמר ליצחקי: "ממשלת ישראל חרתה על דגלה לייצר דירות מוזלות לזוגות צעירים אבל הזניחה את ענף התשתיות והבנייה הציבורית ועכשיו נראה שלמרות תוכנית מחיר למשתכן והחתימה על הסכמי הגג יש יותר מתנגדים בציבור למהלכי הממשלה מאשר תומכים. במסגרת הסכמי הגג עברו מכרזי התשתיות והפיתוח והמכרזים להקמת מבני ציבור לידיהן של הרשויות המקומיות והמשמעות היא שהפער בין הבנייה למגורים והקמת התשתיות לשכונות החדשות רק ילך ויגדל. עד היום נוהלו מרבית מכרזי הפיתוח והתשתיות על ידי משרד השיכון ורמ"י עם חוזה אחיד ומוכר ותנאי תשלום סבירים. העברת תקציבים של מיליארדים לניהול של רשויות וחברות כלכליות שרובן שאינן יודעות כיצד לנהל את התקציבים העצומים האלו ואת ההתקשרויות עם הקבלנים ואינן כפופות לחוק חובת המכרזים תהייה בכייה לדורות".

גרין קרא ליצחקי לפעול לכך שהרשויות והתאגידים העירוניים ינהלו את ההתקשרויות עם הקבלנים בתנאי משרד השיכון עם החוזה של משרד השיכון ועם תנאי התשלום הנהוגים במשרד השיכון.

יצחקי הבטיח לקבלני התשתיות והבנייה החוזית שהממשלה תאפשר את העסקתם של עובדים זרים ופלשתינאים גם בפרויקטי תשתיות ובנייה חוזית בניגוד להחלטת ממשלה קודמת "אנחנו משנים את ההחלטה אני חושב שתשתיות ומגורים זה היינו הך".