Local נדלן
ניר שמול יוני 2017
ניר שמול, מצוקה קיומית
צילום: תומר פדר

קיים צורך בכ-100,000 דירות חדשות בשנה

כך אומר ניר שמול, מנכ"ל חברת שניר, ביחס לנתוני הלמ"ס מהימים האחרונים אודות ירידה של 6.3% בהתחלות הבנייה ב-12 החודשים האחרונים

בהתאם לנתוני הלמ"ס שפורסמו בימים אחרונים, מספר הדירות שבנייתן החלה בשנה האחרונה ירד ב-6.3% בתוך 12 חודשים. כך, בין אוקטובר 2016 לבין ספטמבר 2017 החלה בנייתן של 49,750 דירות, 6.3% פחות מהמספר שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד – אוקטובר 2015 עד ספטמבר 2016.

ניר שמול מנכ"ל חברת שניר - בית לשיווק נדל"ן למגורים ולמסחר, בארץ ובחו"ל, מתייחס לנתוני הלמ"ס ואומר: "מדובר במגמה ברבעונים האחרונים שבהם מורגשת ירידה חדה בקצב התחלות הבניה. נשאלה השאלה מדוע? הסיבה הראשונה היא תוכנית מחיר למשתכן. התוכנית, שהינה ספינת הדגל של ממשלת ישראל, אינה מאפשרת התחלות בנייה מיידיות. זאת משום שבתהליך הזכייה במכרזים של מחיר למשתכן, מרגע הזכייה ועד ליציאה לביצוע בפועל עוברים לפחות 18 חודשים עד שנתיים.

"סיבה נוספת היא שמחד, מעלים את המיסים על משקיעי הנדל"ן ומאידך 'מטפטפים' לציבור כי המחירים עתידים לרדת. כך, יזמים, קבלנים, וגם הבנקים זהירים יותר באישור אשראי לעסקאות חדשות, או במתן ליווי בנקאי לפרויקטים אלה. חשוב להבין שככל שכמות הדירות במחיר למשתכן עולה, כך בעלי הקרקע הפרטית מעלים את המחירים מכיוון שהם יודעים שאין אלטרנטיבה אחרת, למעט התחדשות עירונית לבניה של דירות בשוק החופשי".

עוד לדברי שמול, "הנתון המרכזי אותו אני חוזר ומדגיש הוא שכמות יחידות הדיור השנתית הנדרשת במדינת ישראל עולה על תחזיות משרד השיכון ומשרד האוצר, הטוענים כי הצורך הוא כ–50,000 דירות בשנה. טענתי המרכזית היא כי הצורך האמיתי נכון להיום עומד על קרוב ל–100,000 יחידות דיור בשנה מכיוון שישנו פער אדיר של שנוצר משנים קודמות שאותו עלינו להשלים בשנים הקרובות.

"המשפחה הישראלית החדשה אינה יציבה כבעבר וישנם יותר הליכי גירושין המצריכים – 2 דירות במקום אחת. מאידך קצב הילודה גבוה משמעותית – קרוב לשלושה ילדים בממוצע. ועל כן במרחק של 20 שנים קדימה ישנו צורך בכ – 2 מיליון דירות, ולא במיליון דירות אליבא דה משרדי הממשלה. לראייתי ניתן להשוות זאת לכך שצה"ל יתכונן למלחמה הבאה כמו למלחמות העבר ולא יבצע את ההתאמות הנדרשת למציאות העכשווית, ועל כן יש צורך בהקמה מיידית של ערים חדשות ולא של פרויקט נוסף כזה או אחר. מדובר במצוקה קיומית כי דיור הוא צורך בסיסי של אנשים".