Local נדלן
עו"ד לירון רוט
עו"ד לירון רוט. ייעול משמעותי
צילום: יח"צ

מי נהנה מהרפורמה המקוונת בטאבו?

עו"ד לירון רוט מסבירה על הרפורמה החדשה בלשכות רישום המקרקעים שמאפשרות ביצוע פעולות באופן מקוון על ידי עורכי דין החברים בלשכת עורכי הדין

הרפורמה החדשה שיצאה לדרך לאחרונה בלשכת רישום המקרקעין ומובאת בימים האחרונים לידיעת הציבור, פתחה לראשונה אפשרויות חדשות לביצוע פעולות במקרקעין באופן מקוון, על ידי עורכי דין החברים בלשכת עורכי הדין בעלי כרטיס חכם.

הרפורמה נוצרה בעקבות החלטת הממשלה בשנת 2014 שעניינה הפחתת הנטל הרגולטורי. היא הרחיבה את השירותים המקוונים המוצעים והיא צפויה להפחית את הבירוקרטיה הקיימת בביצוע פעולות בטאבו, לשפר את היעילות והמהירות בה מתבצעות הפעולות המוצעות ולהגביר את האבטחה סביב המידע במערכת המקוונת. זאת מכיוון שזיוף מסמכים באופן ממוחשב מסובך בהרבה מזיוף מסמכים שמוגשים ידנית.

יתרון נוסף לשימוש בשירותים המקוונים, מלבד זמן הטיפול הקצר יחסית, הוא תרומה לוודאות. ניתן להגיש תיקים ולבצע פעולות גם בימים בהם אין קבלת קהל בלשכת רישום המקרקעין, ובכך להבטיח את הזכויות של הרוכש בנכס. הוזלת העלויות הכרוכות בשירותים, עלות שליח לדוגמה, או עלויות ההגעה לטאבו מתייתרות, וגם תשלום האגרה הופחת בגין ביצוע פעולה זו באופן מקוון. לרפורמה הזאת יש גם יתרונות הנוגעים לפן הירוק. השימוש בשירותים המקוונים חוסך שימוש בנייר ותורם לשמירה על איכות הסביבה. בנוסף, הרפורמה תורמת ומשפרת את התהליך עבור כל מי שמעוניין לרכוש או למכור דירה.
למי נוגעת הרפורמה?

הרפורמה נוגעת למעשה לכל אדם שקונה או מוכר דירה והיא מייעלת באופן משמעותי את התהליך.
מהן הפעולות אותם ניתן לבצע באופן מקוון בטאבו?

1. רישום/ביטול הערת אזהרה – הערה זו אינה מהווה זכות קניינית, אלא הערה שמטרתה מניעת רישום עסקאות הסותרות את תוכנה. בשנת 2015 הערות האזהרה שהוגשו לטאבו היוו כשליש מכלל הבקשות שהוגשו לרישום. כיום, רישום הערות אזהרה באופן מקוון, שירות אשר החל ביולי 2016, תופס נפח משמעותי מכמות הערות האזהרה המוגשות, ובמרץ 2017 כבר נרשמו 7,368 הערות אזהרה שהוגשו באופן מקוון, והמספרים ממשיכים לעלות.
סוגי ההערות אשר ניתן לרשום באופן מקוון הן הערות על התחייבות לעשיית עסקה, התחייבות לרישום משכנתה, הימנעות מעשיית עסקה וביטול הערות אזהרה. לא ניתן לרשום באופן מקוון כיום הערות אזהרה הצורך בהסכמה.
2. רישום עסקת מכר – רישום והעברת בעלות מהמוכר לקונה בעסקת מכר. כיום ניתן לבצע פעולה זו רק כאשר מדובר בנכס אשר רשום בפנקס הבתים המשותפים וכשאין צורך ברישום משכנתה לצורך השלמת העסקה. לכן פונקציה זו יכולה לשמש רק במקרים מצומצמים יחסית, למשל כאשר מדובר בעסקת העברה ללא תמורה של דירה.
3. רישום עסקאות שכירות וחכירות - רישום זכות שימוש בקרקע לטווח ארוך מאוד מבלי להעביר הבעלות בקרקע. במידה והקרקע שייכת לרשות מקרקעי ישראל/רשות הפיתוח/ קק"ל, האדם אשר חוכר את הקרקע מחויב לרשום החכירה בפנקסי המקרקעין. בדומה למכר, גם במקרה זה ניתן לבצע העברת זכות חכירה באופן מקוון רק כאשר אין צורך ברישום משכנתה וכאשר מדובר בדירה הרשומה בפנקס הבתים המשותפים.

מהו השלב הבא ברפורמה?
רישום עסקאות מכר ועסקאות חכירה כרגע בשלב "פיילוט" כלל ארצי הפועל במתכונת מצומצמת ובהמשך צפוי להתרחב לפעולות ונכסים נוספים. חשוב לציין כי כיום ניתן לרשום עסקאות מכר ועסקאות חכירה בכפוף למשכנתה קיימת. כך למשל, מקרה שבו נרשמה משכנתה לטובת הבנק להבטחת תשלומו של הקונה למוכר בעסקה אך המשכנתה נרשמה על זכויותיו של המוכר, תחת אישורו של הבנק ניתן יהיה להעביר באופן מקוון את הזכויות ואת המשכנתה מהמוכר לקונה.

כיום, עדיין אין אפשרות להגיש באופן מקוון את התיקים הנפוצים של העברת זכויות הדורשת רישום משכנתה, ואין פתרון לסוגים נוספים של נכסים אשר לא רשומים בפנקס הבתים המשותפים. ככל שהמערכת המקוונת תתרחב, יפתחו גם שירותים נוספים וניתן יהיה לבצע באופן מקוון פעולות רבות נוספות שיקלו וייעלו את השירותים הניתנים לאזרח בלשכת רישום המקרקעין.


מאת: עו"ד לירון רוט, שותפה במשרד עורכי הדין גינדי-כספי וראש המחלקה המסחרית