Local העיר שלי
מעבר חצייה פורמט חדש
בדקו את תחושת הבטיחות (תמונה להמחשה)
צילום: אור ירוק

"על הרשות המקומית לפעול למען בטיחות התושבים"

מתנדבי "אור ירוק" ביצעו ברחבי הארץ סקר מדגמי שבדק את תחושתם של הישראלים לגבי רמת הבטיחות בדרכים בישובים. איזה ציון נתנו תושבי אשקלון, קריית גת, קריית מלאכי ואזור עוטף עזה?

סקר מדגמי שביצעו מתנדבי עמותת "אור ירוק" במטרה לברר את תחושתם של הישראלים לגבי רמת הבטיחות בדרכים בישובים מצא כי הציון הממוצע אותו העניקו הנשאלים לתחושת הבטיחות בדרכים הוא 5.6 (בסולם של 1-10). הסקר נערך ב-137 רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ והשתתפו בו 2,800 נשאלים.

בין המקומות בהם התבצע הסקר גם הישובים הבאים (הציונים ניתנו בסולם של 10-1):

- בקריית גת העניקו הנשאלים מקרב התושבים את הציון הממוצע 5.6 למצב בטיחות הדרכים בישוב.
- בקריית מלאכי העניקו הנשאלים מקרב התושבים את הציון הממוצע 5.5 למצב בטיחות הדרכים בישוב.
- בלכיש העניקו הנשאלים מקרב התושבים את הציון הממוצע 7.4 למצב בטיחות הדרכים בישוב.
- בשדרות העניקו הנשאלים מקרב התושבים את הציון הממוצע 6.6 למצב בטיחות הדרכים בישוב.
- באופקים העניקו הנשאלים מקרב התושבים את הציון הממוצע 4 למצב בטיחות הדרכים בישוב.
- בנתיבות העניקו הנשאלים מקרב התושבים את הציון הממוצע 6.1 למצב בטיחות הדרכים בישוב.
- בשער הנגב העניקו הנשאלים מקרב התושבים את הציון הממוצע 6.6 למצב בטיחות הדרכים בישוב.
- בשדות נגב העניקו הנשאלים מקרב התושבים את הציון הממוצע 4 למצב בטיחות הדרכים בישוב.
- באשקלון העניקו הנשאלים מקרב התושבים את הציון הממוצע 5 למצב בטיחות הדרכים בישוב.
- בחוף אשקלון העניקו הנשאלים מקרב התושבים את הציון הממוצע 6.9 למצב בטיחות הדרכים בישוב.
- בשפיר העניקו הנשאלים מקרב התושבים את הציון הממוצע 5.6 למצב בטיחות הדרכים בישוב.

הציון הממוצע שהעניקו הנשאלים לתחושת הבטיחות בדרכים בישובים הוא 6.3 ולתחושת הבטיחות בדרכים באירופה לפי דעתם העניקו הנשאלים את הציון 7.1. כשנתבקשו לדרג את מידת הנראות של המשטרה בכבישים נמצא כי הציון הממוצע הוא 5.6 מתוך 10.

מטרת הסקר הייתה להביא לידיעת ראשי הרשויות המקומיות את תחושת התושבים בתחום הבטיחות בדרכים, בכדי להעלות למודעות את הנושא.

בכדי לבצע את הסקר, פנו מתנדבי עמותת "אור ירוק" לעשרות תושבים במקומות מרכזיים בישובים במטרה להבין כיצד הם חשים לגבי הבטיחות בדרכים בישוב. המתנדבים מקווים כי ראשי הרשויות יתייחסו לנתונים בכובד ראש ויפעלו למען תחושת הבטיחות של תושביהם בדרכים.

על פי נתוני העמותה, המבוססים על נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, בשנת 2017 נהרגו בתאונות דרכים בתוך הערים והישובים 153 בני אדם, עלייה של 20% מאשר בשנת 2016 בה נהרגו בתוך הערים והיישובים 127 בני אדם.

עמותת "אור ירוק": "על הרשות המקומית לפעול למען בטיחות התושבים. יש לשפר את מצב התשתיות, לתקן מפגעי כביש, להתקין פסי האטה לפני מעברי חציה באזורים בהם יש ריכוז גבוה של קשישים וילדים, להשקיע בחינוך ובהסברה ולהעלות את מודעות כל האוכלוסיות בישוב לנושא הבטיחות בדרכים. יש להציב את הצלת החיים בראש סדר העדיפויות, רק כך ניתן יהיה להפחית את מספר הנפגעים בתאונות דרכים ולהגביר את תחושת הבטיחות של התושבים".