Local העיר שלי
אות מופת כנס שדרות למוטי צילבון
מוטי צ'ילבון מקבל את אות המופת
צילום: פרטי

אות מופת הוענק למוטי צ'ילבון מייסד עמותת "כן אנחנו יכולים"

האות הוענק לצ'ילבון על ידי השרה מירי רגב בפתיחת כנס שדרות לחברה, על תרומתו לביטחון חברתי

בפתיחת כנס שדרות לחברה, אשר התקיים בסינמטק שדרות, הוענק אות מופת למוטי צ'יליבון, על תרומתו לביטחון חברתי.

צ'ילבון, מייסד ומנכ"ל בהתנדבות מלאה של עמותת "כן אנחנו יכולים",ע מותה שמטרתה קידום אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים, זכה לאות המופת שהוענק לו על ידי שרת התרבות מירי רגב.

האות ניתן לו על הפעילות והעשייה ההתנדבותית, שבאמצעותן באו לידי ביטוי גודל אישיותו ותרומתו לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים.

חברי ומתנדבי העמותה שהגיעו לטקס באוטובוס אותו נהג מוטי ושנתרם על ידי יואב קרני מחברת "טיולי אתרים", מעידים כי מוטי עושה עבודת קודש ומעודד מוטיבציה בחברי העמותה תוך כדי הדגשת מוטו העמותה- כן אנחנו יכולים, למרות המוגבלות.

כנס שדרות התקיים במכללה האקדמית ספיר ומטרתו שיח ודיון בסוגיות חברתיות, מתוך כוונה להביא לשינוי אמיתי ומהותי במצב החברתי בישראל.