Local העיר שלי
עמיחי סיבוני (אור חדש)
עמיחי סיבוני יו"ר העמותה
צילום: פרטי

מעניקים אור חדש

עמותת "אור חדש בעיר", שפועלת באשקלון, תמשיך גם השנה להעניק סלי מזון לפסח למשפחות נזקקות. השנה יוצאת העמותה עם חידוש במסגרתו משפחות שיקבלו את סל המצרכים לחג יצטרכו להשתתף בסדנה לניהול משק בית תקין ותקציב שוטף. מימון הפרויקט ייעשה באמצעות שיווק משלוחי מנות לפורים

עמותת "אור חדש בעיר", שפועלת באשקלון מזה שלוש שנים, מתכוננת בימים אלו לקראת חלוקת סלי מזון לפסח למשפחות נזקקות בעיר. לצורך מימון סלי המזון החליטו בעמותה לשווק לקראת חג פורים משלוחי מנות שיארזו על ידי אנשים עם מוגבלויות [מעמותת שק"ל], כשכל ההכנסות יהיו קודש לרכישת המוצרים לסלי המזון לפסח ולסדנה שתועבר למקבלי החבילות.

עמותת "אור חדש בעיר", שהוקמה על ידי תושבי שכונת עתיקות בעיר אשר שמו להם למטרה להקים בשכונה קהילה צעירה, אשר תישאר לגור בה מתוך מעורבות חברתית.
פועלת מתוך לקיחת אחריות חברתית בכמה מישורים שהמוטיב המרכזי שמוביל אותה חינוך ושאיפה לקי דום חברתי ותרבותי הכולל כמה מישורים שהם: משפחה, חינוך וכלכלה.

בשלוש השנים האחרונות, בתקופות החגים ובמקרים ספציפיים, מעניקה העמותה בשיתוף עם אגף הרווחה בעיריית אשקלון סלי מזון מכובדים למשפחות נצרכות כאשר שווי סל הינו כ- 700 שקל.

לקראת חג פסח הקרוב הוחלט בעמותה כי משפחות אשר יקבלו את סל המצרכים לחג יצטרכו להשתתף בסדנה אשר תועבר ע"י מומחים ותקנה להם כלים מעשיים ומחשבתיים לניהול משק בית תקין ותקציב שוטף. זאת מתוך עמדת מוצא שמשפחה המקבלת סל מזון אמנם קיבלה עזרה אשר קידמה אותה, אך עזרה זו היא נקודתית בלבד.

על מנת שבעמותה יוכלו לקיים את הפרויקט הנ"ל יש צורך בגיוס משאבים כספיים ולשם כך, כאמור, תשווק העמותה את משלוחי המנות לפורים.

המעוניינים להזמין משלוחי מנות מוזמנים להתקשר לטלפון: 0505810820 או לפנות למייל or1030@gmail.com