Local העיר שלי
יצחק ברלוביץ ומוטי ששון
ד"ר יצחק ברלוביץ (מימין) ומוטי ששון בכנס
צילום: דוברות וולפסון

20% מהקטינים שטופלו במרכז לטיפול בנפגעי תקיפה מינית ב'וולפסון', הגיעו על רקע של שימוש באלכוהול

כך עולה מנתונים שהוצגו בכנס "לדבר אלכוהול" בבית החולים "וולפסון". עוד עולה כי 95 מקרים של היפגעות קטינים עקב שימוש באלכוהול נרשמו במיון של "וולפסון" מתחילת 2008 ועד נובמבר 2012

מינואר 2008 ועד נובמבר 2012 טופלו במחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי "וולפסון" 95 מקרים של היפגעות קטינים עקב שימוש באלכוהול. בממוצע, מדובר ב-1.6 מקרים בחודש, כאשר מדובר כאן במקרים המדווחים בלבד. 22 מקרים מתוך אלה אירעו השנה בלבד, בין ינואר לנובמבר; מדובר בעלייה מורגשת ביחס לממוצע הרב-שנתי, לכדי 2 מקרים בחודש. כך עולה מנתונים שהוצגו במסגרת הכנס "לדבר אלכוהול", העוסק בתופעת השימוש באלכוהול בקרב בני נוער, אשר נערך היום (17 בדצמבר) במרכז הרפואי "וולפסון" בחולון, בהשתתפות ראש עיריית חולון, מוטי ששון.

עוד עולה מתוך נתוני הכנס, כי משנת 2008, בממוצע רב שנתי של חמש שנים, 20% מהקטינים אשר פנו למרכז לטיפול בנפגעי תקיפה מינית ב'וולפסון', פנו בעקבות מקרים של שימוש באלכוהול.

צילה וידברג, מנהל שירות העבודה הסוציאלית ב"וולפסו"' ציינה במהלך הכנס כי ב-12 השנים בהן המרכז לטיפול בנפגעי תקיפה מינית ב"וולפסון" פעיל, התקבלו 829 קטינים, מהם 164 קטינים (20%) אשר השתמשו באלכוהול טרם הגעתם למרכז הרפואי. לדבריה: "הם מגיעים אלינו במטרה לדעת מה קרה להם, לאחר ששתו לשכרה ואיבדו את זיכרונם. הם מגיעים במצב רגשי של בלבול, סערה, תחושת אשמה וכעס, כתוצאה מחוסר השליטה במצבם".

הכנס הינו יוזמה של השירות לעבודה סוציאלית ב"וולפסון", בניהולה של צילה וידברג, ושל יעל לוין, עובדת סוציאלית מתכללת בתכנית "עיר ללא אלימות" באגף הרווחה של עירית חולון, ושותפים בו גם הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול, המטה העירוני למאבק באלימות, סמים ואלכוהול בראשות סמדר בן-אהרון; היחידה לקידום נוער ומחלקת הנוער במנהל החינוך של עיריית חולון, היחידה לטיפול בהתמכרויות והיחידה לטיפול בנערות באגף הרווחה, משרד החינוך, משרד הרווחה, והמשרד לביטחון פנים.

בכנס הוצגו גם נתונים של משטרת ישראל. על פי נתוני המשטרה, בשנת 2011 נפתחו במשטרת חולון 20 תיקים פליליים בגין מכירת אלכוהול לקטינים ו-49 תיקים פליליים של עבירות סמים בקרב בני נוער. זאת ועוד, במהלך שנת 2012 בלבד, 35 בתי עסק בחולון אשר מכרו אלכוהול לקטינים עברו שימועים. בעוד 16 מתוכם נסגרו, השאר קיבלו אזהרות.

ד"ר יצחק ברלוביץ, מנהל במרכז הרפואי "וולפסון": "אם משווים את המאבק של מדינת ישראל נגד עישון ונגד שימוש בסמים למאבק נגד שימוש באלכוהול, הרי שהאחרון כלל אינו מורגש ואינו אפקטיבי. ביחס למדינות מפותחות אחרות, נושא השימוש באלכוהול מוזנח במדינת ישראל.

"הייתי מצפה שליד כל משקה שמכיל כמות מסוימת של אלכוהול תהיה אזהרה.מדוע עדיין ניתן לפרסם בישראל משקאות אלכוהוליים, מבלי לצרף אל הפרסומת אזהרה, כי מדובר ברעל אשר פוגע בבריאות? איני מכיר אף לא מחקר אחד שאסף נתונים לגבי אשפוזים על רקע שימוש מוגזם באלכוהול. על המדינה לקדם מחקרים כאלה.

"למשל, אנו יודעים כי מדי שנה מתים בישראל כ-5,000 איש, כתוצאה מעישון, אך איננו יודעים כמה אנשים מקפחים את חייהם כתוצאה משימוש באלכוהול מדי שנה. אני מעריך שמדי שנה נהרגים אזרחים רבים כתוצאה משימוש מופרז באלכוהול, האלימות הנלווית לכך, הפגיעות המיניות, חוסר השליטה העצמית, המחלות הנלוות ועוד.

"אני מצפה מאנשי הציבור, בליווי אמצעי התקשורת בישראל, להעניק חשיבות עליונה לנושא ולקדם תכנית לאומית למניעת שימוש באלכוהול, בפרט בקרב בני הנוער".

מוטי ששון, ראש עיריית חולון: "ד"ר ברלוביץ' היקר, אני אומר לך בביטחון מעל במה זו, כמי שניהל בעבר את אגף התקציבים בביטוח הלאומי; למדינה יש כסף. הרבה כסף. סדרי העדיפויות הם הבעייתיים. ייתנו לך כמנהל בית חולים להתחנן עבור הכסף, ולא ידאגו לנושאים החשובים, של בריאות וחינוך. אני, כראש עיר, החלטתי לפני שנים לקדם את הנושא של מאבק באלכוהול, סמים ואלימות, פעלתי, ואני עדיין פועל במסגרת כל האמצעים העומדים לרשותי, על מנת למגר את התופעות האלה, שמחלישות את החברה שלנו ואת המדינה כולה".