Local חדשות
כביש 431
דרך חדשה לכביש 44 (תמונה להמחשה בלבד)
צילום: דובורת

אושרה להפקדה הקמת דרך חדשה לחיבור אזור התעסוקה של חולון לכביש 44

התכנית מציעה חיבור בדרך חדשה, בין אזור התעסוקה של חולון לכביש 44. הצומת החדש יתווסף בקטע שבין מחלף "השבעה" לבין הצומת עם רח' המלאכה

הוועדה המחוזית תל-אביב, בראשות הממונה על המחוז במשרד הפניים, גילה אורון, החליטה לאשר להפקדה את תכנית "חיבור רח' המרכבה ודרך 44'.'

התכנית מציעה חיבור בדרך חדשה, בין אזור התעסוקה של חולון לכביש 44. הצומת החדש יתווסף בקטע שבין מחלף "השבעה" לבין הצומת עם רח' המלאכה.

התכנית תאפשר חיבור נוסף, של אזור התעסוקה לרשת הכבישים הארצית בנוסף ל-2 הקיימים, תאפשר פיזור של התנועה בכניסות וביציאות ממנו, ותשפר בכך באופן ניכר את התפקוד והקישוריות של אזור התעשייה והעסקים של חולון.

אזור התעסוקה של חולון הוא הגדול ביותר מחוץ למע"ר המטרופוליני, ויש בו מגוון של שימושים הכוללים תעשייה, תעסוקה, מסחר ומלאכה. קישוריות נוספת לרשת התחבורה הארצית, תקל על פיתוח אזור התעסוקה.

עיריית חולון יזמה את קידומה של התכנית, אשר מהווה תכנית משלימה לשיפורים עיקריים בתחום התחבורה הציבורית: ה"קו הירוק" של הרכבת הקלה אשר יחצה את חולון, ה"קו הכחול" לאורך כביש 44, בשיטת ה- BRT. במקביל מקודמת תכנית ח/ 580, אשר תשכלל את מחלף הסיירים והגישה לעורק התנועה הראשי של כביש מס' 4.

ממשרד הפנים נמסר שסך הפתרונות התחבורתיים המקודמים באזור חולון , הן באמצעות התחבורה הציבורית והן באמצעות החיבורים הנוספים לרשת הארצית, משלימים זה את זה לכדי פתרון תחבורתי שלם לטובת העיר חולון והערים הסובבות אותה