Local חדשות
הדמיה פינוי בינוי בת ים
הדמיה של תכנית "פינוי בינוי" בבת ים
צילום: יח"צ

בת ים: 2,191 יחידות חדשות יוקמו במסגרת "פינוי בינוי"

יחידות הדיור החדשות יוקמו במסגרת ארבע תכניות להתחדשות עירונית ו"פינוי בינוי" ויהוו תוספת של כ-1,700 יחידות דיור חדשות לעיר

עיריית בת ים הפקידה החודש שלושה פרויקטים להתחדשות עירונית ובימים הקרובים תופקד תכנית "פינוי בינוי" רביעית. במסגרת ארבע התכניות יבנו 2,191 יחידות דיור חדשות, המהוות תוספת של כ 1,700 יחידות דיור חדשות לעיר. כמו כן, יבנו 50,000 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה.

"תכנית בלאדי" (בי/534) עירוב שימושים באזור העסקים: במסגרת התכנית יוקמו 243 יחידות דיור חדשות במתחם. התוכנית כוללת שני מתחמים המיועדים למגורים, 7000 מ"ר למסחר ותעסוקה מסחר ותעסוקה וכן שטחים פתוחים ומבני מוסדות ציבור. במתחם המערבי יוקמו 117 יח"ד בני 36 קומות ובמתחם המזרחי יוקמו 126 יח"ד בני 44 קומות.

פינוי בינוי ב"מתחם בילו": במתחם ביל"ו, יהרסו 4 בנייני מגורים ומבנה מתנ"ס ובמקומם ייבנו שני מבני מגורים חדשים בני 39 קומות ומבנה ציבורי הכולל עד 10 קומות במרכז המתחם. על פי התכנית, הממוקמת ברחובות ביל"ו, בלפור ושמחה הולצברג, יוקמו 374 יח"ד חדשות המהוות תוספת של 273 יח"ד למצב הקיים, מתוכם - 10%-5% יתוכננו כיחידות דיור נגישות לאנשים עם מוגבלויות ו– 20% יח"ד קטנות בשטח של עד 80 מ"ר.

פינוי בינוי במתחם "שער העיר הצפוני": פרויקט "פינוי-בינוי" נוסף שהופקד (מתחם שער העיר הצפוני) ממוקם בגבול בת ים יפו בקו ראשון לים, ובמסגרתו יהרסו 8 מבני מגורים ומחסן ברחובות בלפור, שמחה הולצברג ואוסקר שינדלר. במקומם ייבנו 6 מבנים חדשים שיכללו 564 דירות חדשות המהוות תוספת של 431 יחידות דיור למצב הקיים. 5%-10% מיחידות הדיור יהיו נגישות לאנשים עם מוגבלויות ו-20% יהיו קטנות ויבנו על שטח של 68 מ"ר לטובת זוגות צעירים. בנוסף, ייבנה במסגרת התכנית מבנה למסחר ולמלונאות.

פינוי בינוי ציר יוספטל: בימים הקרובים תופקד תכנית "פינוי בינוי" בציר יוספטל, במסגרתה יפונו 240 יח"ד קיימות ובמקומן יבנו 1,010 יח"ד חדשות ב- 6 מבני מגורים. 5 מהמבנים הם בני 32-42 קומות ובהם בקומות הקרקע ובקומה שמעליה יתאפשרו שימושים מסחריים או ציבוריים. בצומת הרחובות מבצע סיני – יוספטל מוצע מבנה נוסף, המשלב מסחר בקומת הקרקע ובקומת הביניים שמעליה, 10 קומות למשרדים ועוד 30 קומות למגורים.

כמו כן, בבניינים נוספים על ציר יוספטל תתבצע תכנית עיבוי בינוי, הכוללת תוספת של 246 יח"ד חדשות לבניינים הקיימים (442 יח"ד קיימות במתחמים אלה). התוספת תעשה על ידי הקמה של 2 קומות פלוס קומות חלקיות על הגג.