Local בריאות
עובדי המשק בוולפסון מוכרים כעובדי מדינה
עובדי המשק בטקס
צילום: שמואל לוי

עובדי המשק במרכז הרפואי"וולפסון" הועברו להעסקה ישירה דרך המדינה

עובדים ותיקים, אשר מועסקים במרכז הרפואי מעל 5 שנים, קיבלו כתבי מינוי של עובדי מדינה

בטקס שנערך אתמול (ראשון) במרכז הרפואי "וולפסון", ) עברו עובדי המשק (ניקיון) שהועסקו עד כה באמצעות קרן המחקרים, להעסקה ישירה דרך המדינה.

בנוסף, עובדים ותיקים, אשר מועסקים במרכז הרפואי מעל 5 שנים, קיבלו כתבי מינוי של עובדי מדינה.

בטקס נכחו: ד"ר זהבית זיו-נר, מנהלת המרכז הרפואי (בפועל); שלום נויפלד, המנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי; יוני דוקן, מנהל אגף בכיר בנציבות שירות המדינה; דניאל כהן, יו"ר וועד עובדי מנהל ומשק במרכז הרפואי וולפסון; אלי להב, מרכז עובדי המדינה במרחב תל אביב, הסתדרות העובדים; גיורא ואלה, מרכז האכיפה באגף הכלכלה, הסתדרות העובדים.

המנהל האדמיניסטרטיבי במרכז הרפואי שלום נויפלד, ציין כי: "המהלך החשוב של העברת עובדי קרן המחקרים שלנו להעסקה דרך המדינה עושה צדק וסדר. זהו צעד חיובי לתיקון טעויות העבר. אני מברך על הצעד הזה ומאמין שתהיה לו השפעה מכרעת על המערכת".

עובדי המשק ב"וולפסון" הצטרפו לכאלפיים עובדי קבלן שנקלטו בשבועות האחרונים בבתי החולים הממשלתיים והעירוניים, כחלק מיישום ההסכם לצמצום תופעת עובדי הקבלן כפי שנחתם בין יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן לשר האוצר משה כחלון, ביולי 2015. בזכות המעבר להעסקה ישירה וקליטה לשירות המדינה, העובדים ייהנו מזכויות ומהטבות שונות המעוגנות בהסכמים קיבוציים תוך הסדרת הביטחון התעסוקתי שלהם.