Local העיר שלי
קשישים בסביבה
נטיעות ט"ו בשבט בהשתתפות אזרחים ותיקים
צילום: דוברות עיריית בת ים

ותיקים בסביבה

תוכנית ייחודית לגמלאים בנושאי סביבה וקיימות, יוצאת לדרך על ידי עיריית בת ים, פארק המיחזור חירייה והחברה להגנת הטבע

תוכנית "ותיקים בסביבה" – גמלאים יוצרים שינוי היא תוכנית חדשה היוצאת בימים אלה לדרך בתחום קימות ואיכות סביבה, המיועדת לאזרחים ותיקים תושבי בת ים.

התוכנית, אשר תתמקד בתחומי ידע ומתן כלים מעשיים בנושאי קיימות וסביבה, תאפשר למשתתפיה להניע שינויים בסביבת מגוריהם, להיות חלק מקהילה פעילה, אכפתית ומשקיעה ולהטביע חותם אישי על אופייה של בת ים. בין הנושאים שיילמדו בה: טבע בעיר, צריכה נכונה ומקיימת, מיחזור, משברי פסולת, שימוש במשאבי הטבע ועוד.

התוכנית תתקיים ללא עלות, החל מ- 4.9. במהלך 12 מפגשים, שיערכו בימישני בשעות 12:30-9:30, בבית המהנדס - מרכז קהילתי התנדבותי ברחוב בן גוריון 43 בקומת הקרקע.

מיזם "ותיקים בסביבה" משותף למרכז לחינוך סביבתי בפארק המיחזור חיריייה, ליחידה לקיימות יחידה ואיכות סביבה בעירייה והחברה להגנת הטבע.
להרשמה ניתן לפנות ליחידה הסביבתית בעירייה, בטל. 03-5556063 או באמצעות הדואר האלקטרוני : bat-yam,muni.il@sharon_t.