Local חדשות
יוסי בכר, יולי 2017
יוסי בכר, עיוות היסטורי
צילום: עיריית בת ים

עיריית בת ים הגישה בקשה לשינוי גבולות בינה לבין חולון וראשון לציון

במסגרת הבקשה, בת ים מבקשת להעביר לתחום שיפוטה שטחים השייכים כיום לעיריות חולון וראשון לציון: חלקה המערבי של תוכנית ח/500 קריית מיכה אשר הינו מובלעת בבת ים השייכת כיום לעיריית חולון; וכן הקצה הצפוני של תוכנית רצ /168/22 (מתחם אלקטרה) אזור התעשייה הצמוד לבית העלמין, השייך כיום לעיריית ראשון לציון

עיריית בת-ים הגישה בסוף השובע החולף, בקשה לשינוי גבולות לוועדה הגיאוגרפית של מחוז תל אביב שבמשרד הפנים. הבקשה הובאה ביום רביעי האחרון (7.2.18) לאישור מועצת העיר ואושרה ברוב קולות.

במסגרת הבקשה, בת ים מבקשת להעביר לתחום שיפוטה שטחים השייכים כיום לעיריות חולון וראשון לציון: חלקה המערבי של תוכנית ח/500 קריית מיכה אשר הינו מובלעת בבת-ים השייכת כיום לעיריית חולון; וכן הקצה הצפוני של תכנית רצ /168/22 (מתחם אלקטרה) אזור התעשייה הצמוד לבית העלמין, השייך כיום לעיריית ראשון לציון.

בעיריית בת ים מציינים כי, שני השטחים המדוברים הינם שטחים המצויים כמובלעות בבת ים ולמעשה מהווים שער כניסה לעיר, ואולם נחשבים בתחומי השיפוט של הרשויות השכנות. שטחים אלו הם בעלי פוטנציאל להפוך למרכזי תעסוקה מטרופולינים, שיכולים לייצר לבת ים את הבסיס הכלכלי היציב הנדרש ובכך לספק לה את ההזדמנות האמיתית להתקיים ולהתפתח כעיר עצמאית ואיתנה.

יש לציין כי זו אינה הפעם הראשונה בה מגישה עיריית בת-ים בקשה לשינוי גבולות. בשנים 2005-2003 דנה ועדת הגבולות בראשות פרופ' אריה בן שחר בסוגיה והמליצה על העברת שטחים מעיריית חולון, המהווים חלק גיאוגרפי ותפקודי של עיריית בת ים ואולם המלצותיה לא קודמו.

ארבע שנים אח"כ דנה בנושא ועדת הגבולות בראשות פרופ' ערן רזין (2008-2009), שקבעה כי: "יש אמת בטענותיה של עיריית בת ים הנשענות על טיעונים של צדק חלוקתי. בין בת ים לשכנותיה קיים פער אובייקטיבי מהותי והטענות על כך ששורש הבעיה הוא בהתנהלותה של בת ים עצמה אינן יכולות להתקבל.... החלופה הישימה ביותר היא איפוא לדרוש חלוקת הכנסות מארנונה ומהיטלים בין ראשון לציון לבת ים כתנאי לאישור כל תוכנית חדשה משמעותית לפיתוח תעסוקה באזור מערב ראשון לציון...יש לדרוש חלוקת הכנסות גם בין בת ים לחולון בכל פיתוח תעסוקה במתחם קריית הספורט....בחירה במתווה של חלוקת הכנסות תחייב מינוי של ועדת חקירה לחלוקת הכנסות, במועד המתאים, על מנת לדון ולהמליץ בנושא". גם במקרה זה המלצות הועדה לא יושמו.

גם עמדת המיעוט בוועדת החקירה בראשות בני ועקנין (2016-2014), שסיימה זה מכבר את עבודתה, המליצה על חלוקת הכנסות או שינוי גבולות וסיפוח ח/500 לבת ים.

כעת מבקשת עיריית בת-ים, כאמור, לבחון מחדש את דרישתה בוועדת הגבולות האזורית ולכונן צדק חלוקתי שיבטיח את מימוש חזון העצמאות הכלכלית ואת השוואת תקציביה לתקציבים של שכנותיה.

ראש עיריית בת ים יוסי בכר: "כבר למעלה מ- 15 שנים שאנחנו מנהלים מאבקים לחלוקה צודקת של קרקעות ומשאבים ציבוריים, במטרה ליצור שיווין ברמת התקציבים להם זוכים תושבי בת ים ביחס לתושבי הערים השכנות. השטחים אותם אנו דורשים מועדת הגבולות, הם שטחים שבפועל נמצאים בבת ים אך מוניציפלית שייכים לרשות אחרת, וכל בר דעת מבין כי את העיוות ההיסטורי הזה צריך לתקן באמצעות שרטוט מחודש של גבולות הערים. סיפוח שטחים אלו לבת ים יהווה מנוף חשוב בפיתוח שטחי מסחר ותעסוקה לעיר ולמטרופולין גוש דן כולו, והם יביאו לגידול משמעותי בהכנסות העיר ולעלייה ברמת השירותים לתושביה".

מעיריית חולון נמסר בתגובה: בשנים האחרונות עיריית בת ים אינה חדלה מלנסות להעביר בכל דרך אפשרית שטחים מחולון לתחומה או לחילופין דורשת לקבל כספים שמקורם בתשלומי הארנונה שנגבים מתושבי חולון. כל הפעולות האלה נעשות על ידה במקום לעשות מאמץ כן ואמיתי לייעל את המערכת העירונית בבת ים שתביא לצמצום הגירעון בקופתה. כפי שעשתה עיריית חולון בעבר, גם על עיריית בת ים חלה החובה להתייעל ולבצע פעולות להגדלת ההכנסות כדוגמת יותר בנייה של אזורי תעסוקה ופחות בנייה למגורים. לא יעלה על הדעת שתושבי חולון יממנו את גירעונותיה של בת ים.