Local העיר שלי
חולון עיריית חולון
צילום: דוברות

אתר האינטרנט של עיריית חולון במקום הרביעי מבין 88 אתרי רשויות מקומיות

במחקר שנערך באוניברסיטת תל אביב דורג האתר של עיריית חולון לפני האתרים של ערים גדולות כתל אביב וירושלים

כבוד מקומי. במחקר שנערך באוניברסיטת תל-אביב, דורג אתר האינטרנט של עיריית חולון במקום רביעי מתוך 88 אתרי אינטרנט של רשויות מקומיות שנבדקו.

המחקר, שהוצג השבוע בכנס איגוד האינטרנט הישראלי ובוצע בסוף שנת 2008 על ידי הדוקטורנטית רונית פוריאן-לוקאץ' בהנחייתו של פרופ' ניב אחיטוב, בדק את אתרי האינטרנט של 88 עיריות ומועצות מקומיות ונתן להן ציון במדד 'ממשל זמין', וכן בארבע קטגוריות: יעילות באספקת שירותים בסיסיים, יעילות באספקת שירותים מתקדמים יותר, אפקטיביות ניהולית, וקשר עם הציבור.

בין היתר נבדק במחקר קיומם של שירותים מקוונים המאפשרים בין היתר ביצוע תשלומים שונים, איכות המידע המוצע באתר למשל אודות בעלי תפקידים, מכרזים וחוקים שונים הרלבנטיים למגזר המוניציפאלי. נבדקו גם נושאים כמו הקשר עם הציבור באמצעות האתר, נגישות ושימושיות.

בעיריית חולון מציינים כי אתר העירייה הוקם כבר לפני למעלה מעשור מתוך הכרה בחשיבות חשיפת המידע לציבור, צורך בהגברת השקיפות ורצון להקל על צרכני השירותים העירוניים: תושבי העיר, מבקרים, בעלי עסקים, משקיעים ובעלי נכסים וכל מי שמתעניין בנעשה בחולון.

באתר, אשר התפתח ושודרג במהלך השנים, קיים מידע רב מאוד אודות מגוון תחומי הפעילות העירוניים. הוא מאפשר מילוי טפסים מקוונים וביצוע שורה של תשלומים ורישום לבתי ספר ולגנים. יש בו מידע והנחיות בתחומי הנדסה, רישוי עסקים ועוד, מוצגים בו באופן שוטף החדשות והאירועים העירוניים בעברית ובאנגלית.

עוד מציינים בעירייה כי העירייהן איננה מסתפקת בכך ובקרוב צפוי האתר להתחדש שוב ולצעוד קדימה בהתאם לצרכים המשתנים ולהתפתחויות בעולם האינטרנט הדינמי – עם יותר אפשרויות לגולשים, יותר שירותים, כל זאת בממשק נוח ובעיצוב מוקפד.