פרסום בפייסבוק בשרון

פרסום עסק חדש
 חדשות מקומיות

עיריית בת ים תאפשר שילובם ילדים אלרגניים בצהרונים ללא ליווי סייעת רפואית

[ חולון בת ים ]

ההורים יחתמו על מסמך שבו הם מאשרים השתתפות ילדיהם בצהרון ללא ליווי סייעת רפואית צמודה, יתחייבו להעביר פירוט של הרגישויות והמגבלות הרפואיות מהן סובלים ילדיהם לצוות הצהרון, יציידו את ילדיהם בארוחת צהריים מותאמת וכן מתחייבים לספק תרופות לצוות הצהרון