Local העיר שלי
מגידו, פארק חדש
"מגידו", פארק משחקים חדש
צילום: עיריית באר שבע

"מגידו"- פארק משחקים חדש הוקם בשכונה ט' בבאר שבע

המתחם כולל בין היתר: מתקני משחק מגוונים וחדשניים, משטח דשא סינתטי והצללה

עיריית באר-שבע ממשיכה להקים פארקים חדשים ולשדרג את הקיימים, בשכונות העיר.

בימים אלה הסתיימו עבודות הקמת פארק "מגידו" פארק משחקים חדש, ברח' מגידו בשכונה ט'. המתחם כולל בין היתר: מתקני משחק מגוונים וחדשניים, משטח דשא סינתטי והצללה. פארק זה מצטרף לשדרוג מתקני משחק בחודשים האחרונים בין היתר ברחובות: לוין קיפניס וחטיבה 8 בנווה זאב, אביבית צבר בנווה נוי, החיד"א בשכונה י"א, גן ברוך בוילות רסקו ורחבת בן נון בשכונה ו'.

יצוין כי בשבועות האחרונים המשיך אגף האחזקה בעירייה להקים הצללות חדשות מעל מתקני משחק הן במרחב הציבורי והן במוסדות החינוך בבאר-שבע במקביל כאמור, להקמת מתקני משחק חדשים. הוקמו הצללות בין היתר בבית הספר "מגן" ובגן הילדים "אסף" בשכונה ו', מעל מתקני המשחק ברחוב חטיבה שמונה וברחוב לוין קיפניס בשכונת נווה זאב, בבית הספר ע"ש זלמן שז"ר בשכונה י"א ובתיכון מקיף ו'.
עבודות הקמת הצללות נוספות ברחבי העיר תמשכנה גם בשבועות הקרובים.