Local העיר שלי
גרעין טכנולוגי באר שבע 2018
בוגרי המזור הראשון של הגרעין הטכנולוגי
צילום: עיריית באר שבע

בבאר שבע הסתיים המחזור הראשון של "גרעין טכנולוגי"

במסגרת הגרעין צעירים מרחבי עולם הגיעו לעיר לתוכנית התמחות בתחום התקשוב, בסופה חלקם יתגייסו לצה"ל

טקס סיום המחזור הראשון של "גרעין טכנולוגי" נערך לאחרונה במרכז לחדשנות דיגיטלית ( cdi) בפארק ההייטק בבאר שבע.

במסגרת הגרעין צעירים מרחבי עולם הגיעו לעיר לתוכנית התמחות בתחום התקשוב, בסופה חלקם יתגייסו לצה"ל. מדובר בתוכנית מסע טכנולוגית ראשונה ויחידה בארץ בה השתתפו, כאמור, מסיימי תיכון מרחבי העולם לפני כניסתם לשלב האקדמי של חייהם. התוכנית ממוקדת הכשרה טכנולוגית והתמחות מקצועית חשפה את חניכיה ליזמות, חדשנות וטכנולוגיה ישראלית. כל זאת לצד, לימודי עברית, סיורים בארץ והיכרות מעמיקה עם החברה הישראלית.

התוכניתמשותפת לגרעין לוטם, תוכנית עלייה לחיילים בודדים לשירות בחיל התקשוב והסייבר. משתתפי הגרעין השתתפו בהכשרה טכנולוגית, בהתמחות מקצועית ועברו במקביל תכנית הכנה ייעודית לקראת הגיוס לצה"ל.

התוכנית היא פרי יוזמה של BIGIDEA בשיתוף עיריית באר-שבע, הסוכנות היהודית, מסע נפש בנפש, משרד הקליטה, אגף התקשוב בצה"ל, פרויקט מסע ו-cdi, המרכז לחדשנות דיגיטלית בבאר-שבע.