Local חדשות
פינוי פלישה בנגב מרס 2016
פינוי פלישה לאדמות מדינה (תמונה להמחשה)
צילום: רשות מקרקעי ישראל

ממשיך המאבק בפלישות לאדמות מדינה

רשות מקרקעי ישראל וגורמי אכיפה פעלו לפינוי 19 פלישות בלתי חוקיות לאדמות המדינה, 17 מהן פונו עצמית

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד נגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 19 מבנים ופלישות, לאחר שהוקמו על ידי פולשים ברחבי הנגב - בניגוד לחוק וללא היתר.

באזור נחל דודאים ("אל עראקיב") שבו ופינו מפקחי הרשות והסיירת הירוקה, בליווי המשטרה, שלושה מבנים בלתי חוקיים, שהוקמו לאחרונה על ידי פולשים בדואים, תוך הפרת פסיקה מפורשת של בית המשפט. חלק מההריסה בוצע ע"י הפולשים עצמם ואילו המפקחים השלימו את הפינוי.

במסגרת ביצוע צווים לפינוי קרקע של רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, המפקחים פינו והרסו באזור ביר הדאג' פלישה בלתי חוקית לאדמות הציבוריות. כאשר הגיעו המפקחים לפנות 9 פלישות נוספות במסגרת צווים לפינוי הקרקע ועוד פלישה אחת חדשה, בביר הדאג' וברחבי הנגב, הם נוכחו לראות כי הפולשים הרסו בעצמם את שהקימו בניגוד לחוק ופינו את הקרקע. המפקחים השיבו את הקרקעות לקדמותן ולמאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות או נוספות.

גם במסגרת ביצוע 8 צווים מינהליים של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ברחבי הנגב, נמצא כי הפולשים הרסו בעצמם את הפלישות והשיבו את הקרקע לידי המפקחים. המפקחים השיבו את הקרקעות לקדמותן ולמאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות.

באזור באר שבע, חסמו המפקחים את המעבר והגישה לשטח בו התבצעה כרייה בלתי חוקית של מחצבים ובמקביל השלכת פסולת. המפקחים ניקו את השטח וחסמו, כאמור, את הגישה לשטח בכדי למנוע המשך גניבת מחצבים והשלכת פסולת באופן בלתי חוקי בשטח.

לדברי אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל: "מפקחי רשות מקרקעי ישראל בסיוע גורמי האכיפה פועלים להגן ולשמור על האדמות הציבוריות ומעודדים את הפולשים לבצע פינויים עצמיים בהם הם חוסכים הן לקופה הציבורית והן לעצמם הוצאות מיותרות בגין פינויים. יש לציין כי המפקחים נוקטים מדיניות אכיפה נחושה, במסגרתה מסיגי גבול שלא נשמעים לאזהרות הרשות, חשופים הן לתביעות משפטיות בהן דורשת המדינה להחזיר לה את ההוצאות שנגרמו לה בגין הפינויים, הן לדמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע והן לתלונות פליליות במשטרה בגין הסגת גבול במקרקעי המדינה, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל ולכן, כפי שקרה במבצע הנוכחי, מוטב לכל הצדדים שפולשים יתפנו בעצמם".